загрузка...
 
1.6 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами предметів невизначеної кількості
Повернутись до змісту

1.6 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами предметів невизначеної кількості

Еталони вимірювання людина шукала в навколишньому світі та  серед своїх виробів. У багатьох народів еталоном ваги були зерна з колосків. Це пояснюється тим, що за своєю вагою зерна майже дорівнюють одне одному. Так, мірою ваги у Давній Греції була вага стиглого зерна. В Африці золото важили зернятками-гирками. Сучасна міра ваги дорогоцінних каменів – карат – дорівнює двом десятим грама, ваги зернятка. Англійська міра ваги – гран- з самого початку дорівнювала вазі стиглого зерна. "After the status of Englande, the least portion of waight is commonly a Grayne, meaning a grayne of corne or wheate, drie, and gathered out of the middle of the care" [OED]. Фунт – старовинна англійська міра, широко розповсюджена за межами Англії, безпосередньо пов’язана зі своєю числовою величиною із зерном: "The old or original English pound was derived from the weight of 7, 680 grains of wheat, all taken from the middle of the care and well dried: hence ‘graine’ from the lowest fractional parts of a pound. This continued to be the standard pound from William the Conqueror to Henry VIII, in whose reign the avoirdupois pound of 7, 000 grains gradually came into use; in the reign of Elisabeth this was established by law, and has continued to be the standard".

Еталонами ваги служили для людини також каміння, галька. Камені мали відношення і до лінійного вимірювання, про це свідчило англійське висловлювання a stone’s throw "поблизу, на відстані руки".

Людина визначала вагу однієї речовини за допомогою іншої, порівнюючи вимірюване з еталоном міри. Для того щоб стати еталоном ваги, предмет перш за все повинен бути важким. "Голова сахара как физическое тело имеет определенную тяжесть, вес, но ни одна голова сахара не дает возможности непосредственно увидеть или почувствовать вес. Мы берем поэтому несколько кусков железа, вес которых заранее определен. Телесная форма железа, рассматриваемая сама по себе, столь же мало является формой проявления тяжести, как и голова сахара. Тем не менее, чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее весовое отношение к железу. В этом соотношении железо является телом, в котором нет ничего, кроме тяжести" [59: 63].

Еталони вимірювання набувають числових констант завдяки дії екстралінгвістичних факторів. Вихідні значення слів міри мають дистантне відношення до числової константи, що підтверджується аналізом слів-вимірювачів peck, pound, dram, last, wey, load, minim.

Характер вимірюваного не міг не відобразитися на засобі вимірювання. Іноді, як свідчить аналіз слів bale, heer, hank, tod, skein, еталонами вимірювання ставали самі предмети, що підлягали вимірюванню. Так, наприклад, пряжа вимірюється мотками пряжі певної величини, а тканина – куском тканини встановленого зразка. Серед засобів вимірювання не останнє місце посідають засоби праці, що ілюструється аналізом слів-вимірювачів cord, spindle.

Grain вживається для позначення одиниці ваги надзвичайно малої величини. Ця одиниця використовувалась і на нашій території ("стара" російська міра Г.=1/20 скрупула = =0,062 г . Лексикографічні довідники фіксують слово grain у середньоанглійській мові: "grain, a single small hard seed (F.-L.) ME grein, greyn, grain" [104: 247]. Назване слово належить до групи романських мов: cт.фр. grain, лат. granum, "зерно" [OED]. Grain має широкий семантичний діапазон, в якому виділяються пучки вимірювального характеру. З вихідним значенням "зерно" пов’язані такі значення: "кісточки фруктів", "зернові культури", "плодові рослини", "врожай зернових". Оскільки у минулому зерно часто використовувалось у побуті, слово grain має значення "фарба", "фарбник", "міцна фарба" і т.д.

Гранульована, зморщена поверхня зерна служила основою для метафоричної назви предметів з подібною поверхнею: "плямиста поверхня фотографій", "зморщена шкіра", "штучна гранульована поверхня", "особлива структура дерева, м’яса, мила, вугілля, каменю", "людина особливого складу" і т.д. Це слово належить також до вимірювальної лексики, оскільки у його смисловій структурі виокремлюються значення: "намистинка чоток", "невелика перлина", "крупинка піску, солі, цукру", "шматочок самородка", "міра ваги".

Grain має значення найменшої одиниці ваги у Великій Британії та США. We found the weight increas’d onely by one Grain [OED]. It (the carat) is, however, spoken of as being equal to 4 grains, the grains meant being “diamond” grains, and not ordinary troy or avoirdupois grains. Thus a diamond grain is but 7925 of a true grain [OED].

Крім того, ці слова вживаються для позначення "найменшої кількості" (у негативному сенсі). І myzte gete no greyne of his grete wittis [OED].

A little less simplicity with a grain or two more sincerity [OED].

Wedded life without a grain of love [OED]. Слово grain характеризується багатоплановістю значень, серед яких значення вимірювального характеру займають особливе місце.

Не останнє місце серед засобів вимірювання належить камінцям, що підтверджується аналізом вимірювачів scruple, stone. Останнє слово відносять до давніх пластів мови та його основи трапляються в ст.а. stan, ст.фриз. st?n, зах.фр. sten, гол. steen, нім. stein, ст.норв. stein, гр. ???? "галька", рос. стена.

В англійській мові слово stone є полісемантичним, вихідними значеннями якого є "шматок скелі", "твердий мінерал (неметал)". У семантичному об’ємі слова stone ми знаходимо такі значення: "камінь", "скеля", "мінерал", "філософський камінь", "дзеркало", "застій", "затвердіння", "кам’яне серце", "пам’ятник", "надгробна плита", "ядро", "жертва", "кісточки у фруктах", "доміно" і т.д. Неповний список значень цього слова буде значно біднішим без значення "міра ваги". Зміст вимірювача stone залежить від дії екстралінгвістичних факторів: "any of various units of weight ranging from 4 to 26 pounds: as an official British unit equal to 14 pounds…lb. a British unit for meat equal to 8 pounds – called also Smithfield stone".

Автори OED стверджують, що числова константа одиниці коливається залежно від характеру вимірюваного Pro X stone lini (139), ix stane of chese, … ten stane of butter [OED].

В.Скіт дає таку характеристику слова scruple: "a small stone used as a weight, a small weight; also, a stone in one’s shoe, an uneaslness, difficulty,small trouble, doubt" (Skeat). Слово scruple романського походження, в середньоанглійській мові було запозичено з латинської мови через французьку. Основи цього слова трапляються у багатьох мовах: сер.фр. scruple, ісл. escrupulic, порт. escrupolo, італ. scrupolo, лат. scrupulum, гр. skrupel "невеликий камінець", "галька", "одиниця ваги". Значення слова scruple мають вимірювальний характер: "міра ваги", "міра простору", "міра часу", "міра землі", "найменша кількість", наприклад: It consists of the iodide of mercury, mixed with lard, in the proportion of two scruples to the ounce [OED]. Scruple (scriptulum), is of Troy weight seven grains and an half [OED]. The latitude fiftie degrees, and fortie scruples or minutes [OED]. Then…take out the places of proportion and reserve them until anon [OED]. A computation expressed in sexagesimale of an hour is referred to as being in hourly scruples [OED]. In the choice of a second wife, onescruple of prudence is worth a pound of passion [OED].

Схема значень слова scruple "галька":

 

В одному з лексикографічних джерел про вимірювач peck ми читаємо: "The word is somewhat obscure, but it is probably related to peck, to snap up. As in the case of most measures, the quantity was once indefinite, and prov. E. peck merely means ‘a quantity’; we still talk of ‘a peck of troubles’. In particular, it was a quantity for eating; of prov. E. peck, meat, victuals, from the prov. E. verb peck, to eat" (Skeat). Деякі лексикографи, за зауваженням В.Скіта, вважають, що іменник є похідною формою від дієслова to peck "клювати". Автори OED не згодні з цією гіпотезою, тому що іменник peck реєструється у мові значно раніше за дієслово. Форми досліджуваного слова реєструються у ст.а. pek, ст.фр. pek, лат. peccum, pekka [OED]. Семантичне дерево вимірювача peсk має такі значення: "міра сипучих тіл та рідин", "посуд визначеної ємності", "міра землі", "велика кількість". Et debet cariere j ambram, j bussellum, et pek salis [OED]. The Millere shold nat stele hem half a pekke. Of corn by sleighte [OED]. We also put in a cabbage and about a peck of peas (Jerome K. Jerome). Peck is a measure of liquids = two gals [OED]. In 1492 three men were put in the pillory…for having pecks of twoo small measure [OED]. A pek of Londe, PAster, Hethe and Maresse [OED. The said George …told hym that Mr.More was in a pecke of troubles [OED]. Every man must eat a peck of dirt in his life (Coulson).

Смислова структура слова peck може бути зафіксована таким чином:

 

В.Скіт дає таке визначення вказаному слову pound: "a weight, a severeign. /L/ The sense of ‘weight’ is the origone…L.pondo, a pound, used as indeclinable sb., though orig. meaning ‘by weight’; allied to pondus, a weight. Hence also were borrowed G pfund, etc. Allied to pendere, to weigh; and to pendere to hang" [104].

Це слово належить до групи ранніх запозичень з латинської мови. Основи слова pound трапляються у багатьох мовах: ст.а. pund, гот. pund, ст.в.н. phunt, нім. Pfund, лат. pondo, скорочений варіант pondus. Ця міра ваги була запозичена у Давньому Римі та використовувалась у багатьох країнах. Скорочене позначення англійського фунта – lb (лат.libra) до цього часу нагадує історію походження цього слова. Спочатку фунт дорівнював 12 унціям потрійної ваги. Ця одиниця ваги використовується ювелірами до цього часу. Починаючи з 13-14-го сторіччя для ємних товарів вводиться фунт (16 унцій). Нова міра була канонізована статусом Едуарда ІІІ, за яким ця міра має назву торгової (svoirdupois). З 1826 року торговий фунт вважається єдиним законним фунтом.

Слово pound вживається для номінації "міри ваги сипучих тіл та рідини", а також "грошових одиниць": Scep & tus flicco & goes, 7 x hennfuzlas & x pund caeses [OED]. W?s an broth, se him sceolde tyn pusend punda [OED].

До введення метричної системи dram, drahm використовувалися в Росії, при цьому числова величина мала значення 3,73 грама. Слово dream потрапило у середньоанглійську мову з грецької через латинську та французьку мови. Спочатку воно мало значення "найменшої кількості". Лат. drachma є похідним від слова ?????? "жменя" (гр. ?????? "стільки, скільки можна взяти", гр. ????????? "я хватаю" (Skeat)). Це слово характеризується бінарністю функціонування: у своїй еволюції воно вживалося для позначення грошових одиниць та ваги. Драхма – старогрецька монета. За офіційним курсом 1953 р. 30000 драхм у Греції дорівнював 1 американському долару. Dram вживається в англійській мові для позначення "міри рідини та сипучих тіл". Drame, wyghte, drama, dragma [OED].

Семантичний об’єм цього слова фіксується у схемі:

 

Вимірювач minim вживається для позначення "мінімальної міри рідини" - 1/60 драхми. Основи слова minim фіксується у сер.а. mynym, лат. minim, minimum від minimus, minumus (найвищий ступінь від minor). B OED значення слова-вимірювача minim ілюструються такими прикладами: The fluidrachm contains Sixty minims. Minim measure, a measure usually holding a drachm graduated into sixty parts [OED].

Слово             last походить з давніх мовних пластів: ст.а. hl?st, ст.фр. hlest, сер.гол., гол. last, ст.в.н. hlast, суч.н. last "тягар". Лінгвісти схильні співвідносити ці форми з давньогрецькою формою klat-sto-/sti- ("поклажа", "скарб"). Пор.: укр. класти, рос. клад. Слово last в англійській мові використовується для позначення "важкості" та "міри ваги". Цей вимірювач, вочевидь, вживався для номінації "невизначеної кількості предметів", які можна було перевозити човном, возом та ін. за один раз. Наповнення одиниці залежало від характеру товару: ласт вовни дорівнював 4638 фунтів (або 12 мішків), ласт пороху дорівнював 2400 фунтів, або 24 діжки, ласт льону дорівнював 1700 фунтам. Асоціація одиниці вовни з 12 мішками, згідно із зауваженням авторів OED, призвела до вживання слова last у значенні 12. Так, наприклад, ласт шкур раніше позначав 12 дюжин, ласт пива – 12 діжок, ласт тріски та оселедця також – 12 діжок. У 16-му ст. ласт дорівнював 12 квартерам, на часі – лише 10. last & dim’de quire [OED].

Смислова структура даного слова включає пучок сем числа та вимірювання: "міра ваги", "одиниця місткості корабля", "дюжина", "міра землі".

A single "last (of herrings) being equal to ten thousand fish [OED]. Ten thousand last of devils haul me if I don’t love thee as I love my life [OED]. The said twa last of Land in Sandwick [OED].

Last як одиниця вимірювання раніше використовувалася і на нашій території – "міра хліба (12 четвертин) або сипучого", "одиниця місткості купецького човна (дві тонни, або 12 пудів)".

The ship called Saint Michaell the Archangell of burden an hundred and twentie Laste or Tuns [OED].

У німецькій мові Last також використовується для позначення "одиниці місткості корабля". У Росії вираз "ластовий збір" вживався для позначення грошового податку з кораблів. Тут простежуються генетичні зв’язки слів ласт та баласт (Вінник).

Лексема wey корелює з вимірювальною лексикою : wey, a heavy weight /E/. The weight varies considerably, from 2 owt. to 3 owt. ME waye… The lit. sense is merely "weight" (Skeat). Основи цього слова здавна простежуються в германських мовах: ст.а. w?z, "баланс", ст.сакс. w?ga, ст.в.н. w?ga, ст.норв. v?g, ст.герм. w?z?, пор. також укр. вага. У подальшому слово wey характеризується семантичним зсувом у бік вимірювальної лексики та набуває значення "одиниця ваги".

Zif hit ?onne festen d?z sie, selle mon au?ze c?sa & fisces [OED]. And so much (256 pounds) weyeth the weigh of Suffolke cheese... The Wey of Esses Cheese containeth 16 score and 16 pound [OED]. Ca sec w e(v.r. w (wulle to CXX p/enninga) [OED].

Wool…is weighed out in double stones of 48 lb., each being called a weigh [OED].

The law now allows three bushels stones duty free, for every wey (or forty bushels) of British salt carried coastwise [OED].

Зазначене слово вживається у значенні "міра вугілля та зерна" в Шотландії та Ірландії.

Load, a quantity carried, burden /E/. Most probably this word has been extended in meaning by confusion with the unrelated verb to lade. Load is common in Shakespeare both as a sb. And verb, but in ME it is a sb, only, and is identical with Lode, c.v. notwithstanding the difference in sense. The AS lad means only way, course journey; but ME, lode has also the sense of ‘burden’ (Skeat). Використання цього слова у вимірювальній лексиці підтверджується такими прикладами: In iij ladys calcis empt [OED]. Wheat futures are usually dealt with in "loads". A load is a thousand quarters [OED]. Іноді слово load вживається для позначення "великої кількості". Пор.: They had loads of money. To get one’s load [OED].

Основи слова bale в OED реєструються в середньоанглійській мові. Цю думку поділяє В.Скіт: "OF. and MF. Bale, a ball; also a peck, as of merchandise; Cot.- Low L.bals, a round bundle, package. Merely an adoption of MHC. Balle, a ball, sphere, round body" (Skeat). У вимірювальній лексиці вказане слово вживається у значенні "міра ваги": A balle bekrom conteyneth LX. pecis…a balle fustian conteyneth XLV half pocie [OED]. В одному з лексикографічних джерел говориться про перевагу цього еталона таким чином : "bale, the amount contained in a bale esp when fixed for a certain commodity and sometimes used as a unit of measure (as in the US 500 pounds of cotton).

В.Скіт характеризує слово tod так: "a bush, a certain measure of wool". Слово tod має германські паралелі, що підтверджується такими основами: ст.фриз. "в’язанка", "тюк", ісл. toddi "жмут вовни", нім. Zotte "жмут нерозчесаного волосся". Слово tod вживається для найменування міри ваги та вимірюваного.

De xxiii todde lan pur…per le todde ix sol. VI.den [OED].

Еталонами міри при вимірюванні могли бути і засоби праці, що підтверджується аналізом слів cord та spindle. Генетичні джерела слова cord інтерпретуються В.Скітом таким чином: "a small rope (F.-L.-Gr) ME. corde, cord " [104]. Основи цього слова трапляються у ст.фриз. corde, пізніше лат. cordа "мотузка", гр. ????? "струна". У вимірювальній лексиці дане слово вживається для номінації "міри твердих тіл".

20 cordes of olde woode [OED]. In some parts of Kent, Stones are sold by the Cord, consisting of 27 solid Feet [OED].

Слово spindle у своїй еволюції зазнало змін у формальному плані вираження. Так, за припущенням Скіта, у вихідній формі spinnel було відсутнє інтрузитивне d. Це явище спостерігається в інших словах (пор. soun-d, thun-d-er) (Skeat).

Основи слова spindle трапляються у германських мовах: ст.в.н. spinnila, сер.в.н. spinnele, нім. Spindel [OED].

Смислова структура слова spindle має такі значення: "веретено", "вал","вісь", "котушка", "худа людина", "ромбоподібна фігура", "стебло рослини", "міра пряжі" та ін. Значення "міри пряжі" виникло внаслідок переносу назви знаряддя праці ("веретено") на кількість виробленої пряжі. Семантичний зсув базується на суміжності референтів і має метонімічний характер. In cotton-yarn a spindle of 18 hanks is 15,120 yards; in linen yarn a spindle of 22 heers., is 14,400 yards [OED]. The said shirrifs to sesse and take the spyndels to ther owne behofe, and to pays pe spynner for his labour [OED].

Аналіз слів cut, skein, hank, heer свідчить, що міри могли породжуватися предметами, які підлягають вимірюванню: якщо це була тканина, то сувій певної довжини приймався за еталон вимірювання тканини; якщо це була пряжа, яка зберігалася в мотках, тальках, то останні ставали еталонами міри.

Смислова структура іменника cut включає багато значень, серед яких виокремлюються значення "міри пряжі" та "міри тканини". The present…consisting of several cuts of fine cloth [OED].

 Cuts, sometimes called ‘ends’, are pieces of cloth of certain length (generally of or about 100 yards) out from a uarp [OED]. Two women for stealing 30 cuttes of linen yarn [OED].

В одному з джерел слово skein характеризується: "Generally defined as a knot of threаd or silk where probably ‘knot’ means a quantity collected together; a skein is a quantity of yarn, folded and doubled together" [104]. В.Скіт вказує на романське походження слова skein. Пор.: англ. skeyne, ст.фр. escaigne "моток", сер.фр. escaigne "моток", гр. ????v?? "мотузка".

Смислова структура слова skein охоплює вимірювальні та невимірювальні значення ("пучок", "міра довжини", "політ" та ін.).

She sold tape, thread, needle, skeans of worsted [OED]. Tuay skenyeis of girdis to bind up the bode [OED]. Skeins of wilkd geese fly clanking over our heads [OED]. Thou idle, immateriall skiene of Sleyed silke [OED].

Вихідним значенням слова hank, як зазначає В.Скіт, були "моток", "талька ниток або пряжі". Слово датується 14-м сторіччям і належить до скандинавських запозичень: нім. Henkel "ручка", "кільце", "гачок", ісл. hanki "тиск", h?nk "моток","виток", швед. hank "мотузка", "вузол" [104].

B OED фіксується таким ланцюжок значень цього слова: "виток", "кільце", "міра пряжі". (Моток бавовняної пряжі = 840 ярдів, вовняної = 540 ярдів). To reill tair hankis…of reid gold wyir [OED]. For sixe hanckes and 3 cutts of yarne [OED]. The steme were coiled in great hanks round the trawlbeam [OED].

Еволюція слова heer не реєструється багатьма лексикографічними джерелами. В OED наводяться приклади, що ілюструють функціонування слова heer у вимірювальній лексиці. Вихідним значенням цього слова у зазначеному джерелі є "моток". Слово-вимірювач heer має значення "міри пряжі" та "міри ниток". It was so coarse that they could not understand to draw above ‘forty hleres’ from a pound of it [OED]. A woman could spin at an average only 3 ? hiers in a day. – A heir is 240 threads, or rounds of the reel, each… 91 inches long [OED].загрузка...