загрузка...
 
6.9 Приєднувальна частина та довжина протяжки
Повернутись до змісту

6.9 Приєднувальна частина та довжина протяжки

 

Форма та розміри хвостовика залежать як від розмірів деталі, так і від приєднуваль-ного патрона на вер-статі. Деякі розміри [10] круглих хвос-товиків (рис.6.18) діаметром від 12 до 100 мм (ГОСТ 4044-70) наведені у табл. 6.5, плоских (рис. 6.19) - у табл. 6.6 (ГОСТ 4043-70).

Довжина протяжки повинна бути такою, щоб під час робочого ходу на вибраному верстаті (табл.6.7) вона повністю вийшла із контакту з деталлю. Тобто

,

де Lх – довжина робочого ходу верстата;

lp- довжина робочої частини протяжки;

lзн- довжина задньої напрямної;

lд- довжина деталі.

Якщо це не так, то необхідно або замінити верстат, або розділити ро-бочу частину спроектованої протяжки на декілька частин. Тоді уся протяжка буде мати вигляд ком-плекту протяжок, які за довжиною відповідають робочому ходу вибраного верстата. 

 

Довжина робочої части-ни визначається як сума добутків кількості зубів і кроків відповідних секцій протяжки. Форма передньої напрямної кожної наступної протяжки із комплекту відповідає формі поверхні, створеній попередньою протяжкою.

Таблиця 6.5 – Розміри круглих хвостовиків

d1

12

16

18

22

28

32

36

45

50

63

70

80

100

d2

8

11

13

17

22

25

28

34

38

48

53

60

75

d3

12

16

18

22

28

32

36

45

50

63

70

80

100

l1

100

120

140

160

190

220

l2

20

25

32

40

50

l3

20

25

32

40

50

l4

12

16

20

25

32

a°

10

20

30

Таблиця 6.6 – Розміри плоских хвостовиків

b1

10

12

16

20

22

24

28

36

40

45

50

b

9,4

11

15

19

19

23

26,8

34,8

38,5

43,5

48,5

H

22

28

 

 

 

 

55

60

l1

14

17

20

28

l2

36

43

47

58

40

f

0,8

1,0

Таблиця 6.7 -Тяглова сила Рв і довжина ходу протяжних верстатів

Модель верстата

Тяглова

сила Рв,  т

Довжина

ходу Lх,  мм

Горизонтальні протяжні верстати

7510, 7510М

7А510

7520, 7А520

7530М

7540

7551

7552

10

10

20

30

40

70

100

1400

1250

1600

1800

2000

2000

2000

Вертикальні протяжні верстати

7705, 7705А

7705Б

7А705В

77101,  7А710

7Б710, 7710В

7720, 7А710Д

7Б720, 7720В,7А720Д

5

5

10

10

10

20

20

600

800

1350

1200

1000

1600

1250загрузка...