загрузка...
 
6.10 Послідовність проектування протяжки
Повернутись до змісту

6.10 Послідовність проектування протяжки

При конструюванні протяжок розрахунок секції чорнових зубів (визначення їх кількості, розмірів і форми) є найважливішим етапом у визначенні довжини протяжки, її працездатності та економічних показників.

Розрахунок протяжки - це ітераційний процес. Можливі декілька варіантів конструкції. З усіх варіантів вибирається той, який дає мінімальну довжину протяжки, достатню плавність роботи, меншу трудомісткість виготовлення (табл. 6.8). Тому при розрахунках бажано використовувати спеціальні програми для ЕОМ або математичні пакети типу Mathcad.

Вихідними даними для розрахунку протяжки є габаритні розміри оброблюваної деталі і її форма; розміри і форма оброблюваної та обробленої поверхонь, допуски; припуск під протягування; матеріал оброблюваної деталі; шорсткість; параметри протяжного верстата та пристрою.

Таблиця 6. 8 – Алгоритм проектування протяжки

Номер

Назва етапу

Позначення, формули

1

2

3

1

Аналіз поверхні виробу, формування комбінованої протяжки для обробки простих форм поверхні

 

2

Визначити припуск під протягування

А

3

Визначити схеми зрізування шарів металу і методи утворення обробленої поверхні

 

4

Призначити підйом на зуб (групу)

Одинарна протяжка:

а=(0,015,…, 0,04) мм;

а=(0,03,…, 0,10) мм.

Групова протяжка:

5

Визначити кількість зубів чистової секції

6

Визначити припуск для чистової секції

7

Розрахувати кількість зубів чорнової секції

Одинарна протяжка:

.

Групова протяжка:

8

Розрахувати крок зубів чорнової секції

Одинарна протяжка:

.

Групова протяжка:

9

Призначити форму струж-кової канавки і розрахувати її конструктивні параметри

h » 0,42t;    R » 07t;

C » 0,33t;     r= 0,5h

10

Перевірити глибину стружкової канавки за коефіцієнтом заповнення

 ,

h?hp

11

Розрахувати силу різання при протягуванні

(,   р  із табл. 6.1)

12

Визначити довжину і діаметр  шийки

lш = lст + lк + lд – lпк –lпн + +(5,…,30),           dш

13

Розрахувати протяжку на міцність у перетинах перед першим зубом та на шийці. (Якщо, то можна збільшити підйом на зуб. Коли , то зменшують підйом на зуб, змінюють розміри і форму стружкової канавки, збільшують крок чорнових зубів)

14

Визначити довжину задньої напрямної

15

Визначити довжину передньої напрямної

lпн=(1,…, 0,75)lд

16

Визначити довжину напрямного конуса

lнк=(10,…,20) мм

17

Призначити геометрію зубів протяжки

a, g

18

Призначити кроки чистових і калібрувальних зубів

tчис,,  tк

19

Призначити кількість калібрувальних зубів

20

Визначити довжину робочої частини

21

Вибрати модель верстата

;

22

Визначити форму і розміри хвостовика

lхв = l1, ( l2,  l3,  l4, d1,  d2,  d3 або b, b1, H,  l2)

23

Визначити повну довжину протяжки

L=lхв+lш+lнк+lпн+lр+lзн+lцзагрузка...