загрузка...
 
8 ЧЕРВ'ЯЧНІ ФРЕЗИ 8.1 Зуборізальні фрези
Повернутись до змісту

8 ЧЕРВ'ЯЧНІ ФРЕЗИ 8.1 Зуборізальні фрези

Процес утворення черв'ячною фрезою профілю зубів колеса аналогічний процесу зчеплення нарізуваного колеса з черв'яком. Формоутворення базується на огинанні послідовних положень різальної кромки при коченні без ковзання центроїди інструменту  по центроїді деталі. Центроїди оброблюваної деталі і інструменту не матеріальні, а уявні, і взаємне їх кочення забезпечується кінематикою верстата. Крім руху обгинання, для обробки необхідний рух різання. Він створюється обертанням черв'ячної фрези. Відповідно до умов зчеплення фреза і нарізуване колесо безперервно обертаються навколо своїх осей. За один оберт фрези колесо повертається на один крок (при однозахідній фрезі) або на 1/zк оберту, де zк– кількість зубів колеса.

 

У фрези роблять поздовжні, звичайно гвинтові, канавки для утворення передніх поверхонь зубів і різальних кромок, а задні поверхні створюють затилуванням (рис. 8.1). Відомо, що для правильного зчеплен-ня косозубих коліс їх зуби повинні правиль-но зчеплюватися з однією і тією самою зубчатою рейкою. Для цього необхідно, щоб у перетині,, нормальному до на-пряму зубів рейки, у обох коліс були рівні кроки і кути профілю. Отже, і фреза у перетині, нормальному до напряму витків на ділильному циліндрі, повинна мати крок зубів pn і кут профілю a, які відповідно дорівнюють кроку і куту профілю нарізуваного колеса по його ділильному циліндру (рис. 8.2). Головка зуба фрези h1 має таку саму висоту як і ніжка зуба нарізуваного колеса. Звичайно  і . Товщина зуба S1 дорівнює ширині западини колеса. Найменша товщина зуба колеса по хорді визначається з урахуванням допуску на виготовлення та припуску на шліфування: 

 

,                             (8.1)

де Ecs- найменше відхилення товщини зуба;

Tc- допуск на товщину зуба колеса;

- припуск на шліфування колеса.

Тоді номінальна товщина зуба фрези по ділильній прямій

.                                    (8.2)

У фрез зі шліфованим профілем у западині роблять канавки глибиною h0?4 мм для полегшення роботи шліфувального круга.

Черв’ячні фрези з позитивним переднім кутом ріжуть краще, проте при цьому спотворюється профіль нарізаного колеса. Тому звичайно призначають передній кут таким, що дорівнює нулю, а фрези з позитивним значенням переднього кута використовуються тільки для попередньої обробки. Задній кут на вершині утворюється завдяки затилуванню зубів по архімедовій спіралі.  Величина затилування визначається як

,                                             (8.3)

де De - зовнішній діаметр;

zф - кількість зубів фрези;

aв – задній кут на вершині.

 

Шліфувальний круг не може обробити усю задню поверхню зуба. Щоб нешліфована частина не виступала над шліфованою, її зрізують (рис. 8.3), затилуючи з більшим значенням коефіцієнта затилу-вання

.         (8.4)

Фрези бувають загального призначення, прецизійні та складені. Відповідно до цього рекомендують [4, 13] призначати такі зовнішні діаметри De та кількості зубів zф (табл. 8.1).

Таблиця 8.1 – Рекомендовані значення зовнішнього діаметра та кількості

зубів фрези

Фреза

m, мм

De, мм

Загального призначення

1-14

63-180

9-12

Прецизійна

1-10

70-225

12-16

Складена

10-20

180-250

8

Буртики мають ширину l1, що дорівнює 3-5 мм та діаметр d1, на 1-2 мм менший від кола, яке дотичне до дна стружкової канавки (рис. 8.4). Глибина стружкової канавки дорівнює

,                          (8.5)

де k і k1 – величини першого та другого затилування.

Діаметр приєднувального отвору можна визначити за формулою

.                             (8.6)

Кут піднімання  витків фрези по ділильному циліндру діаметром Dt визначається як  . Враховуючи, що , отримуємо

 або .

 

При нарізуванні зубчастих коліс кут t не повинен бути більшим 3°. Через те, що стружкова канавка проходить нормально до витків черв’яка, кут її нахилу такий, як і кут підйому витків черв’яка, тобто b=t.

Для того щоб витки фрези і зуби колеса контактували з однією просторовою рейкою, вісь фрези повинна бути встановлена під кутом t до нормального перетину рейки, а отже, і колеса. Наприклад, якщо у прямозубого колеса нормальний до напряму зуба перетин збігається з торцем, то вісь фрези для його обробки встановлюється під кутом t до торця колеса.

Довжина фрези переважно залежить від  зовнішнього діаметра та модуля нарізуваного колеса. Половина робочої частини не повинна бути меншою від відрізка ЕС (рис. 8.5), довжина якого визначається  як

.

 

Практика довела, що при встановленні інструмента на верстаті його необхідно періодично зсувати вздовж оправки. Це дозволяє подовжити термін експлуатації і тим самим зменшити складову витрат на інструмент у собівартості деталі. Крім того, треба мати можливість зрізати частину витка черв’яка, де профіль менший, ніж 0,33, від номінального. Тому розраховану довжину робочої частини (дві довжини відрізка ЕС) збільшують у 4-5 разів.  З урахуванням довжини буртиків маємо

.                               (8.7)загрузка...