загрузка...
 
9.4 Визначення величини вихідної відстані довбача а та параметрів довбача у вихідному перетині
Повернутись до змісту

9.4 Визначення величини вихідної відстані довбача а та параметрів довбача у вихідному перетині

Практика  зуборізального виробництва показує, що якість нарізаних довбачем коліс із збільшенням вихідної відстані а підвищується. Із зростанням вихідної відстані зменшується небезпека підрізування профілю зубів у коліс з малою кількістю зубів. Але, з іншого боку, із збільшенням а зменшується ширина зуба на вершині Sв. Це негативно позначається на стійкості інструменту. Крім того, довбачі з більшою величиною а створюють біля ніжки зубів нарізуваних коліс велику перехідну криву, що може призвести до погіршення  зчеплення.

Тому зменшення ширини зуба на вершині та небезпечність заклинювання передачі є основними чинниками, що обмежують величину вихідної відстані. Вихідна відстань розраховується за формулою

                                (9.6)

де x - найбільший коефіцієнт корекції.

Отже, якщо виникає потреба змінити вихідну відстань, то в першу чергу це можна зробити, змінивши x  (коефіцієнт корекції) або aв.

Висота головки зуба довбача більша від висоти головки зуба колеса для створення радіального зазору у зчепленні. Висота головки зуба довбача у вихідному перетині дорівнює

,                              (9.7)

де  - коефіцієнт висоти головки зуба довбача;

c =0,25-0,35 – коефіцієнт радіального зазору довбача.

На величину радіального зазору впливає і коефіцієнт корекції x. Наявність x збільшує зазор. Якщо два однакові колеса нарізати двома різними довбачами, що мають однакові величини x, але різну кількість зубів, то радіальний зазор вийде меншим там, де використовувався довбач з більшою кількістю зубів. Він буде найменшим, коли колесо буде нарізане довбачем з нескінченою кількістю зубів, тобто   рейкою. Якщо довбач із постійним значенням x нарізує два колеса з різною кількістю зубів, то менший радіальний зазор вийде у колеса, де більше зубів. Найменший зазор буде при нарізуванні зубчастої   рейки.


Вихідними даними для проектування довбача є параметри нарізуваного колеса і передачі, а також геометрія, номінальний діаметр ділильного кола, коефіцієнт корекції та параметри зубчастої рейки довбача (рис. 9.10).

Висота ніжки зуба довбача у вихідному перетині

.                                (9.8)

Висота усього зуба довбача у вихідному перетині

.                                 (9.9)

Звідси діаметр виступів довбача у вихідному перетині

.                               (9.10)

Номінальна товщина зуба довбача по ділильному колу у вихідному перетині

               (9.11)

Розрахунок довбача базується на конструктивних параметрах нарізуваного колеса і передачі. Необхідно визначити його параметри у вихідному перетині та габаритні розміри.загрузка...