загрузка...
 
12.4. Аналіз структури випуску продукції; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

12.4. Аналіз структури випуску продукції

Нерівномірність виконання плану з окремих видів продукції призводить до негативних змін її структури. Дотримання планової структури — це дотримання у фактичному обсязі випуску продукції запланованих співвідношень між окремими її видами.

Таблиця 12.6

Виконання плану виробництва за структурою, тис. грн

Вид продукції

Випуск продукції у звітному періоді

Фактичний обсяг продукції за плановою структурою (підсумок гр. 4 • гр. 3)

Залікова сума

за планом

фактично

тис. грн

питомавага, %

тис.грн

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

А

1600

19,1

1570

18,5

1624

1570

Б

2100

25,0

2150

25,3

2125

2125

В

400

4,8

400

4,7

408

400

Г

900

10,7

1081

12,7

909

909

Ж

500

5,9

349

4,1

502

349

З

700

8,3

686

8,1

705

686

Інші

2200

26,2

2264

26,6

2227

2227

Усього

8400

100

8500

100

8500

8266

Використовуючи вихідні дані табл. 12.4, побудуємо нову таблицю — 12.6. У залік виконання плану виробництва кожного виробу (табл. 12.6, гр. 7) береться менша величина показника порівняння граф 6 і 4. Отриманий результат (гр. 7) ділять на величину фактичного випуску товарної продукції. Коефіцієнт додержання планової структури (Кстр) становить:

Кстр = 8266 / 8500 = 0,972.

Проте цей показник за сучасних умов не має суттєвого значення. Більший інтерес становить вплив структурних (частіше асортиментно-структурних) зрушень на ключові показни ки підприємства (рис. 12.2).

Схема впливу асортиментно-структурних зрушень на головні показники підприємства

Рис. 12.2. Схема впливу асортиментно-структурних зрушень на головні показники підприємства

Виконаємо розрахунки впливу фактора асортиментно-структурних зрушень у виробництві та можливих інших факторів на обсяг товарної продукції. Вихідні дані для цього розрахунку вміщено в табл. 12.7.

Таблиця 12.7

Дані про виконання плану виробництва продукції

Будівельні суміші

За планом

Фактично

Фактичний обсяг за плановою структурою і плановими цінами (гр. 6 • гр. 4), тис. грн

Фактичний обсяг і структура, але за плановимицінами (гр. 7 • гр. 4), тис. грн

кількість, т

питома вага, %

ціна, за 1 т грн

сума, тис. грн.

кількість, т

питома вага, %

ціна, за 1 т грн

сума, тис. грн(гр. 7 • гр. 9)

за плановою структурою *

за фактичноюструктурою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

2000

80

454

908

2240

2500

89,3

416

1040

1016,96

1135

Y

100

4

280

28

112

120

4,3

300

36

31,36

33,6

Z

400

16

660

264

448

180

6,4

500

90

295,68

118,8

Усього

2500

100

480

1200

2800

2800

100

416,43

1166

1344

1287,4

* Підсумок графи 7 помножити на відповідні суми рядків у графі 3.

На підставі табл. 12.7 (графи. 5, 10, 11 і 12 ) побудуємо розрахункову таблицю ланцюгових підстановок (табл. 12.8).

Таблиця 12.8

Вартість товарної продукції за різних умов, тис. грн

Виріб

Планові обсяг, структура й ціни

Фактичний обсяг, планові структура й ціни

Фактичні обсяг і структура, але планові ціни

Фактичні обсяг, структура й ціни

X

908

1016,96

1135

1040

Y

28

31,36

33,6

36

Z

264

295,68

118,8

90

Усього

1200

1344,0

1287,4

1166

Способом ланцюгових підстановок підрахуємо вплив факторів на зміну обсягу товарної продукції:

  • Вплив зміни обсягу випуску продукції в натуральному вираженні

1344 – 1200 = + 144 тис. грн.

  • Вплив зміни структури випу ску продукції

1287,4 – 1344 = – 56,6 тис. грн.

  • Вплив зміни цін

1166 – 1287,4 = – 121,4 тис. грн.

Усього: – 34 тис. грн.

Розрахунок цих факторів можна виконати і способом абсолютних різниць:

1. Вплив обсягу випуску продукції:

(2800 – 2500) 480 = + 144 000 грн.

2. Вплив зміни структури випуску продукції:

(1 287 400/2 800 – 480) 2 800 =

= (459,79 – 480) 2 800 = – 56 588 грн.

3. Вплив зміни цін:

(416,43 – 459,79) 2800 = – 121 408 грн.

Усього: – 33 996 грн.

Таким чином, зміна структури випуску продукції вплинула негативно (– 56,6 тис. грн), падіння цін у середньому зменшило випуск товарної продукції ще на 121,4 тис. грн і лише збільшення випуску продукції в натуральному вимірі було позитивним (+144 тис. грн).
загрузка...