загрузка...
 
15.3. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників; Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.
Повернутись до змісту

15.3. Аналіз залежності виробництва від іноземних постачальників

Застосування імпортної сировини, матеріалів та комплектуючих виробів у виробництві зумовлене такими причинами:

а) виробництва необхідних матеріалів чи комплектуючих виробів бракує в Україні або обсяги їх виробництва є недостатніми;

б) якісні параметри вітчизняної сировини або матеріалів не відповідають технічним вимогам;

в) ціни на імпортну сировину або матеріали нижчі, ніж на аналогічні вітчизняні;

г) застосування імпортних матеріалів та комплектуючих виробів передбачене контрактом.

Якщо перші три причини мають об’єктивну природу, то остання має тільки суб’єктивний характер і може призвести до втрати підприємством значної частки самостійності у прийнятті управлінських рішень. Зрозуміло, застосування імпортних матеріалів за умовами контракту не можна розглядати тільки як негативне явище. Наприклад, операції з перероблення давальницької сировини взагалі передбачають застосування лише імпортної сировини. Але ризик припинення виробництва за браком альтернативних постачальників сировини та матеріалів дуже великий, що довела практика функціонування українських підприємств у останні роки.

Наявність альтернативних постачальників потребує проведення порівняльних розрахунків вартості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, мита, податків та ін. Проведення такого аналізу можливе лише за сприяння технологів підприємства і працівників відділу постачання та збуту (табл. 15.9—15.10).

Джерелами інформації для аналізу є звітні калькуляції собівартості виробів, лімітно-заборні картки, вимоги на відпуск ТМЦ зі складу підприємства.

Таблиця 15.9

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВІД ІНОЗЕМНИХ ПОСТАВОК СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ

Виріб

Виробнича собівартість виробу, грн

Прямі імпортні матеріальні витрати у собівартості виробу, грн

Питома вага прямих імпортних матеріальних витрат у собівартості виробу, %

Наявність альтернативних постачальників

в Україні

за межами України

Електродвигуни

 

 

 

м. Запоріжжя

м. С.-Петербург, Росія

4АМУ 225

1885,0

295,8

15,7

4АМУ 250

2421,2

297,8

12,3

Насоси

 

 

 

м. Дніпро-петровськ

м. Бидгощ, Польща

6НК9х4

2920,8

151,6

5,2

ЦНС

1793,4

130,2

7,3

Таблиця 15.10

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ ДІЮЧИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Вид сировини, матеріалів, комплектуючих виробів

Постачальник

Вартість на одиницю виміру, грн

фактурна ціна

мито та митні збори

акцизний збір

ПДВ

транспортно-заготівельні витрати

страхові збори

Усього

Дріт мідний електротехнічний ? 1,6 мм за п.км

діючий: Комбінат кольорових металів, м. Средногоріє, Болгарія

186,00

11,16

37,20

19,44

253,8

альтернативний: Кабельний завод,м. С.-Петербург, Росія

205,50

12,33

41,10

13,45

272,38

Пластина гумова МБС-1,8 за 10 кг

діючий: з-д «Фагуміт», Чехія

48,00

9,60

12,20

2,40

72,20

альтернативний: Білоцерківський завод ГТВ

45,20

9,04

3,87

58,11

Такий порівняльний аналіз доцільно проводити лише щодо основних видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, тобто таких, що становлять фізичну основу виробів підприємства.

Показником якості імпортних сировини та матеріалів можна вважати суму рекламацій, виставлених українським підприємством і задоволених іноземним постачальником (табл. 15.11).

Джерелами для аналізу є :

а) митні декларації — у разі виявлення кількісної недостачі сировини, матеріалів, товарів;

б) акти, складені в присутності представника Торгово-промислової палати, — якщо поставлено неякісні чи зіпсовані ТМЦ.

Таблиця 15.11

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ІМПОРТОВАНИХ СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ, тис. грн

Вид ТМЦ

Одиниця виміру

Постачальник

Виставлено рекламацій постачальнику

у тому числі

задоволено

відмовлено

кількість

сума, грн

кількість

сума, грн

кількість

сума, грн

1. Радіатори дюралеві

шт.

ЗАК, м. Волгоград, Росія

11 200

72 240

11 200

72 240

2. Дріт мідний електро-технічний

п. км.

—//—

—//—

ККМ, м. Средногоріє, Болгарія

 

 

 

 

 

 

D 0,5 мм

6,0

984

4,0

656

2,0

328

D1,0 мм

2,0

410

2,0

410

D 1,6 мм

12,0

3048

8,0

2032

4,0

1016

3. Пластина гумова

10 кг

—//—

з-д «Фагуміт», Чехія

 

 

 

 

 

 

МБС-1,0

120

8664

120

8664

МБС-1,8

480

60 000

320

40 000

160

20 000

Усього

 

145 346

 

124 002

 

21 344

Якщо за результатами аналізу виявлено постачальників, котрим виставлено значну кількість або на значну суму рекламацій, то доцільно почати переговори про поставки з альтернативними постачальниками.

Підсумковим показником якості імпортованої сировини, матеріалів, комплектуючих виробів є коефіцієнт задоволених рекламацій (Кз.р)

коефіцієнт задоволених рекламацій,

де Qз.р — сума задоволених рекламацій, виставлених іноземним постачальникам;

Qімп — фактурна вартість імпортованої сировини, матеріалів, комплектуючих виробів у періоді.
загрузка...