загрузка...
 
Опціонні стратегії та хеджування опціонами.
Повернутись до змісту

Опціонні стратегії та хеджування опціонами.

Опціон, як жодний інший фінансовий інструмент, дає дуже широкі можливості для побудови різноманітних стратегій. Найпростіші стратегії полягають у комбінуванні рівновеликих позицій за базовим активом і за опціонами. Аналогічні стратегії виникають при комбінуванні ф’ючерсних позицій і опціонів. Складніші комбінації – пари опціонів «колл» або «пут» на один і той самий актив і з однією і тією ж датою закінчення. Опціони мають бути довгими або короткими, а ціни виконання можуть збігатися або бути різними.

Спреди формують за рахунок опціонів на один і той самий актив, але з різними цінами виконання або датами закінчення. Причому спред складається як з довгих, так і коротких позицій.

Довга опціонна позиція – це позиція, яка утворилась внаслідок купівлі опціонів «колл» чи «пут».

Коротка опціонна позиція – це позиція, яка утворилась внаслідок продажу опціонів «колл» чи «пут».

Стратегії поєднання опціонів з активами.

Існують такі стратегії, які використовують для хеджування відкритих позицій за базовим активом:

Довга позиція за активом і коротка за опціоном «колл». Вони еквівалентні короткій позиції за опціоном «пут». Тут і надалі еквівалентність слід розуміти, як рівність прибутків/збитків еквівалентних позицій.

Коротка позиція за активом і довга за опціоном «колл» (обмежує збитки при зростанні спот-курсу базового активу і забезпечує прибутки при його падінні). Еквівалентна довгому опціону «пут».

Довга позиція за активом і опціоном «пут» (обмежує збитки при падінні курсу і забезпечує прибутки під час зростання). Еквівалентна довгому опціону «колл».

Коротка позиція за активом і за опціоном «пут». Еквівалентна короткому опціону «колл».

Розглянемо докладніше стратегію «Довгий актив і довгий «пут»». Вона використовується для запобігання втратам при зниженні курсу активів нижче певного рівня, який фіксується ціною виконання. Саме обмеження збитків, а не прибутки від зростання курсу, є провідним мотивом використання цієї стратегії. Якби інвестор розраховував на зростання курсу, то він використав би формально еквівалентну стратегію – «Довгий «колл»». Вона дає змогу в разі перевищення спот-курсом значення ціни виконання, придбати актив за опціонним контрактом і продати його на спот-ринку з прибутком. Припустимо, що в Україні розвинені валютні опціони. Тоді керівництво підприємства, яке експортує товари до США з поверненням експортної виручки через три місяці (або до інших країн, але з оплатою в доларах США), може хеджувати свою довгу позицію за цим активом купівлею опціону «пут».загрузка...