загрузка...
 
Операції з процентним арбітражем.
Повернутись до змісту

Операції з процентним арбітражем.

Процентний арбітраж – угода з метою отримання прибутку за рахунок різниці в процентних ставках по різних валютах. Використовується для регулювання валютної структури короткотермінових активів і пасивів.

Розрізняють процентний арбітраж з покриттям на строк (купівля іноземної валюти по поточному курсу, відкриття депозиту по ній на якийсь строк і одночасний продаж валюти по строковому курсу на цей же строк) і процентний арбітраж без покриття на строк (відкриття строкового депозиту в іноземній валюті, котра куплена по поточному курсу, а по закінченню строку депозиту – продаж валюти по новому поточному курсі).

Процентний арбітраж з двома валютами у своєму виді являє собою отримання кредиту в одній валюті і її конверсію в іншу з інвестуванням отриманої виручки на період хеджування і отримання прибутку в результаті всієї операції, при умові здійснення форвардного покриття для страхування від можливих процентних курсових змін. При проведенні цього виду операції необхідно розрахувати річний процент на основі спот-курсу з використанням форвардної маржі.

Формула розрахунку простого проценту:

де S – основна сума;

r – річна відсоткова ставка;

T – період проведення операції (кількість днів).

Визначення беззбиткового форвардного курсу:

де SK – спот-курс валюти позики; 1k – одиниця валюти що оцінюється;

X – зміна курсу валюти позики з урахуванням відсоткової ставки;

Y – зміна курсу одиниці валюти, що оцінюється, з урахуванням відсоткової ставки. Визначення (нижньої) межі курсу, при якій валютно-процентний арбітраж дасть

прибуток:

де r1, r2 – відсоткові ставки у відповідних валютах.загрузка...