загрузка...
 
6.7.1. Аудит виробництва продукції рослинництва
Повернутись до змісту
При проведенні аудиту виробництва продукції рослинництва необхідно перевірити ефективність використання земельних ресурсів, своєчасність та правильність нарахування плати за землю. Перевірку використання земельних ресурсів, їх збереження здійснюють на підставі основних регістрів і документів: книги обліку земель, історії ланів, актів передачі землі в оренду, договорів про передачу земель в оренду, карти-схеми сівозмін, плану соціального й економічного розвитку підприємства, статистичної звітності.
Аудитором перевіряється своєчасність, правильність та повнота записів щодо фактів зміни структури земельних угідь. Потім ця структура аналізується, а за необхідності проводиться огляд цих земельних угідь. На основі матеріалів ґрунтових обстежень на підприємстві має бути налагоджений облік земель, що зазнають ерозії, та розроблені заходи з боротьби з нею і відновлення їх родючості. Такі дані мають бути відображені в звітності про проведення агротехнічних заходів (Ф-43). Одним з основних завдань аудиту виробництва продукції рослинництва є перевірка правильності визначення обсягів робіт, норм і розцінок, закладених у плані, аналіз виконання програми в цілому по підприємству, а також у розрізі окремих ланок і бригад.
Аудитору важливо перевірити достовірність даних про посівні площі, дотримання обґрунтованості сівозмін і правил чергування культур, зокрема на зрошуваних та осушуваних землях. З метою перевірки достовірності даних посівних площ аудитор повинен перевірити і зіставити дані облікових листів тракториста-машиніста Ф. 67, дані актів на витрачання насіння і садибного матеріалу Ф. 18, а також дані посівних площ. Аудиторській перевірці підлягає стан збереження продукції та дотримання умов і правил її зберігання.
Під час перевірки роботи по насінництву з’ясовують, чи дотримується підприємство вимог щодо норм сортової чистоти та вологості. При цьому необхідно враховувати, що основні показники якості насіння поділяються на класи. Нормативна вологість зерна — 14 %.
Кожна партія зерна, засипаного в насіннєві фонди, повинна бути оформлена актом апробації та посвідченням про його кондиційність. Значну увагу аудитору слід приділити порядку відображення обліку використання добрив.
Предметом аудиту в рослинництві є також перевірка реальності незавершеного виробництва, витрат під урожай майбутніх років. Дані на аналітичних рахунках незавершеного виробництва порівнюють з первинними документами, нормативами списання матеріальних цінностей, даними технологічних карт. За необхідності використовують прийоми зустрічної та арифметичної перевірок даних.загрузка...