загрузка...
 
4.2. Конкурентноздатність та якість товару
Повернутись до змісту
Для успіху на ринку слід забезпечити якість та конкурентноспроможність новинки, про що треба турбуватись ще на стадії пошуку нових ідей. Конкуруючий товар повинен задовольняти запити споживачів на вищому рівні, більшою мірою відповідати їхнім перевагам, аніж товари конкурентів.
Якість товарів чи послуг є одним з найважливіших факторів Успішної комерційної діяльності. Якість - це сукупність властивостей 1 характеристик товару, які зумовлюють його спроможність задовольняти конкретні особові чи виробничі потреби відповідно до свого призначення.
Якість продукції служить основою її конкурентноспроможності, та ці два поняття не тотожні. Ступінь задоволення запитів споживача залежить від цілої низки факторів, що становлять собою фактом конкурентоспроможності:
технічний рівень (міцність, функціональність, швидкість естетичні характеристики);
техніко-економічні характеристики (надійність матеріаломісткість тощо);
організаційно-економічні (ціна, умови платежу, ефективність маркетингу і реклами, рівень сервісу тощо);
ділова репутація виробника.
Аналізуючи конкурентноздатність товару, треба якомога більше залучати оцінні фактори. Серед факторів конкурентосироможності важливе місце посідають вартісні параметри.
Аналіз конкурентоспроможності шляхом порівняння технічних економічних параметрів визначає індекс технічних параметрів:
Індекс економічних параметрів( індекс цін):
Чим вищий індекс технічних параметрів, тим вищий рівеЯ відповідності оцінюваного товару запитам споживачів. Чим вищий індеИ економічних параметрів тим меншою мірою відповідає товар вимоги споживача. Рівень конкурентоспроможності:
На перший погляд, ціна продажу повинна враховуватись в оціш конкурентоспроможності продукції, але практика доводить, щ правильніше брати до уваги ціну споживання (рис. 19).

Ціна споживання - ціна продажу + витрати покупи в період експлуатації.
Таким чином, товар привабливий для споживачів низькою ціни споживання, навіть тоді, коли він дорожчий за товари конкурентів.


загрузка...