загрузка...
 
8.1. Маркетингова комунікаційна політика та її зміст
Повернутись до змісту
Маркетингова комунікаційна політика - це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.
Маркетингова політика комунікацій реалізується за допомогою відповідного процесу з багатьох елементів:
відправник (джерело інформації) - підприємство, яке пропонує свої товари та послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку;
кодування - це представлення ідеї комунікації, яка передає адресатові інформацію у вигляді текстів, символів та образів;
звернення - це інформація адресована цільовій аудиторії, представлена у формі набору символів;
канал комунікації - засоби поширення інформації, конкретні її носії;
декодування - це розшифрування звернення, коли символи, які надходять каналами комунікації, набувають в уявленні споживача конкретних значень;
отримувач - споживач, якому передається інформація про товари чи послуги підприємства;
зворотна реакція - відзиви споживачів, їхні дії у відповідь на отримання і декодування звернення;
зворотний зв'язок - це частина зворотної реакції, яке стає відомою відправникові;
перешкоди - незаплановані викривлення інформації в результаті втручання в процес комунікації факторів зовнішнього середовища.


загрузка...