загрузка...
 
1.5. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА КУРСУ
Повернутись до змісту
Рекламування — найважливіша складова маркетингу. Фінансове становище багатьох фірм та організацій залежить від ефективності рекламного бізнесу.
Метою курсу «Рекламний менеджмент» є показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації реклами як до серйозного, складного мистецтва, а також наукового обґрунтування проведення рекламних кампаній і підвищення їхньої ефективності.
Завданням курсу «Рекламний менеджмент» є навчання майбутніх магістрів відповідним засобам і навичкам рекламного бізнесу з таких напрямів, як:
а) розробка стратегічних планів рекламної діяльності;
б) використання наукових методик дослідження ринку покупців, ринку продавців, а також потреб потенційних покупців;
в) знання психологічних основ поведінки покупців;
г) розробка бізнес-плану та бюджету рекламної кампанії;
д) використання у рекламному бізнесі сучасних засобів обчислювальної техніки та економіко-математичних методів;
є) розробка політики «паблік рілейшнз» і правильний вибір засобів масової інформації для успішного проведення рекламних кампаній.
Майбутній рекламний менеджер має набути таку кваліфікацію, яка дозволила б йому успішно впоратися з будь-якою рекламною кампанією, а саме:
• по-перше, примусити покупця замислитись над необхідністю придбання товару;
• по-друге, примусити покупця бажати придбати цей товар;
• по-третє, примусити його реально здійснити купівлю цього товару.
Кваліфікований рекламний менеджер, на думку зарубіжних спеціалістів, повинен:
• мати спеціальні знання, високу компетентність та ерудицію;
• бути підприємливим, ініціативним, уміти творчо підійти до справи, бути здатним на ризик;
• уміти критично оцінювати ситуацію, бути орієнтованим на конкуренцію, свободу вибору та господарського маневру;
• мати гнучке та раціональне мислення;
• бути відкритим для дискусій, вільного обміну думками, спілкування з людьми, уміти створити добрий морально-психологічний клімат у колективі;
• мати широкий кругозір, потребу в постійному поповненні знань.
«Рекламний менеджмент» дасть змогу майбутнім магістрам навчитися багатьох засобів рекламного менеджменту, принципів поведінки споживачів та покупців, методів аналізу та прогнозування ринку. При цьому концепції, моделі та засоби прийняття рішень розглядаються в посібнику як частини одного цілого, що має допомогти майбутнім магістрам стати ефективними практиками рекламного бізнесу.
У посібнику детально розглянуто сутність рекламного менеджменту, наведено основні класифікаційні ознаки, охарактеризовано структуру та організацію рекламного процесу. Велику увагу приділено таким питанням, як рекламне дослідження ринку, психологічні основи рекламного менеджменту, створення та виготовлення рекламного звернення в рекламних агенціях, планування рекламної кампанії. Окремий розділ присвячено роботі із засобами масової інформації в ході рекламної кампанії. Закінчується посібник розділом «Контроль результатів рекламної кампанії», вивчення якого полегшить майбутнім магістрам кваліфіковану оцінку результатів своєї роботи.загрузка...