загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА; Менеджмент у державних організаціях - Цуруль О. А.
Повернутись до змісту

ПЕРЕДМОВА

Сучасний період економічного розвитку нашої країни супроводжується заміною адміністративно-командної системи на ринкову, оскільки у зв’язку з трансформацією економіки в ринкову державна влада втратила важелі управління багатьма життєво важливими процесами в суспільстві і є неспроможною здійснювати необхідні економічні та політичні перетворення.

В Україні розбудовується нова система державного управління. З метою створення ефективно працюючого механізму держав­ного управління ключового значення набуває вибір стратегії подальшого розвитку державно-управлінських інститутів, конкрет­них шляхів і засобів подолання недоліків. Вирішення цього завдання потребує розвиненої теоретичної бази для підготовки спеціалістів. Багато в чому вдосконалення системи державного управління залежатиме від людей, які будуть здійснювати цей процес та керувати ним. Ідеться про підготовку фахівців-менед­жерів та керівників, здатних на сучасному рівні здійснювати управління в державних органах.

Дисципліна «Менеджмент у державних організаціях» передбачає вивчення студентами теоретичних основ менеджменту в державних органах.

У навчальному посібнику зроблено спробу розкрити основи менеджменту в державному управлінні, прослідкувати становлення та розвиток державної служби в Україні, діяльність держав­ного керівника, управління людськими ресурсами в державній організації, інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління, систему контролінгу в системі державної служби.

При висвітленні питань використані матеріали Головного уп­равління державної служби України, авторів Ф. І. Хміля, Г. В. Ата­манчука, В. Б. Авер’янова, З. П. Рум’янцевої, Г. Райта, А. І. Кре­дісова, О. Ю. Оболенського та інших. Велика їм подяка. При написанні теми «Контролінг у системі державної служби» використані методичні матеріали Конгресу по підготовці нової генерації державних службовців, який відбувся в Луганську в 2000 році.
загрузка...