загрузка...
 
Висновки
Повернутись до змісту
Складовими елементами сучасної грошової системи є:
- паперові гроші (казначейські білети в обігу, торгові гроші (векселі), банківські білети);
- малоцінні металеві гроші, включаючи розмінну монету;
- банківські та інші депозити (безстрокові й строкові вклади в банках, державні облігації у населення, підприємств і організацій, тобто безготівкові грошові знаки).
На відміну від внутрішньої торгівлі при оплаті товарів та послуг за кордоном використовується більше, ніж одна валюта.
Валюти поділяються на гнучкі, курс яких залежить від співвідношення попиту та пропозиції, обмежено гнучкі й прив’язані (фіксовані за вартістю) до однієї конкретної валюти чи набору валют. В країнах, які жорстко контролюють конвертованість своїх валют, виникає чорний паралельний ринок, який більш точно відображає попит та пропозицію, ніж офіційний ринок.
Курс валюти – це вартість однієї валюти, виражена в іншій валюті. Розрізняють поточний курс (спот-курс), тобто курс для поточних угод, і терміновий (форвардний), за яким іноземна валюта виплачується у майбутньому. Різниця між поточним і терміновим курсами на момент укладання угоди називається форвардним спредом.
Цінність валюти визначається співвідношенням купівельної спроможності, реальними процентними ставками, а також політичною і економічною ситуацією в країні. Попит на валюту конкретної країни залежить від попиту на її товари та послуги, а також на фінансові активи, які виражені в цій валюті. Конвертовану валюту можна обмінювати на будь-які інші валюти. Частково конвертовану валюту громадянам цієї країни не дозволяється переводити в інші валюти, однак зворотний процес дозволяється.
Ключовим центром ринку інвалют і, насамперед, євровалют залишається Лондон. Іншими фінансовими центрами в Європі є Люксембург, Париж, Цюрих. Ринки євровалют існують не тільки в Європі, але й на інших континентах. Насамперед, це Токіо, роль якого на міжнародних фінансових ринках зростала з посиленням позицій Японії в світовій економіці.
Сферою міжнародних грошових відносин є світові валютні, кредитні та фондові ринки.


загрузка...