загрузка...
 
ТЕМА 7: ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ; 7.1. Роль організаційного фактору в міжнародному менеджменті; 7.2. Організаційна структура міжнародних корпорацій; 7.3. Організаційна характеристика транснаціональних компаній; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 7: ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Роль організаційного фактору в міжнародному менеджменті

Організаційний фактор включає структури управління, взаємозв'язки між різними її ланками і працівниками, розподіл функцій і влади, встановлення повноважень і відповідальності кожного співробітника

Особливості організаційного фактору в міжнародному менеджменті

• Природа зарубіжного бізнесу

• Утворення закордонних відділень

• Керівництво зарубіжними відділеннями

• Взаємодія локальних ринків і компанії

• Часові і географічні особливості

• Взаємозалежність структур і персоналу

7.2. Організаційна структура міжнародних корпорацій

 Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізації

Мал. 7.1. Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналізації

Міжнародна дивізіональна структура

Мал. 7.2. Міжнародна дивізіональна структура

Глобальна продуктова дивізіональна структура

Мал. 7.3. Глобальна продуктова дивізіональна структура

Глобальна регіональна дивізіональна структура

Мал. 7.4. Глобальна регіональна дивізіональна структура

Глобальна функціональна структура

Мал. 7.5. Глобальна функціональна структура

Мультинаціональна матрична структура

Мал. 7.6. Мультинаціональна матрична структура

Розподіл повноважень в організації міжнародних операцій Розподіл повноважень в організації міжнародних операцій

Розподіл повноважень в організації міжнародних операцій

Основні типи розподілу повноважень у керівництві зарубіжними операціями

Мал. 7.7. Основні типи розподілу повноважень у керівництві зарубіжними операціями

Тип "А" - Домашня орієнтація - структура, в якій кожне відділення керує власними зарубіжними продажами і повністю несе відповідальність за продаж своєї продукції на всіх зарубіжних ринках використовується переважно у випадку відсутності зарубіжних замовлень.

Тип "В" - Експортно-імпортна орієнтація - структура, в якій закордонний департамент централізує в корпоративній штаб-квартирі керівництво такими видами діяльності як лізинг, контактування, закордонні продажі. В цьому випадку відповідальність за продаж на іноземних ринках розподіляється між домашніми відділеннями і закордонним департаментом. Наприклад, домашні відділення відповідають за виробництво продукції, а закордонний департамент за її поставку і продаж на іноземних ринках.

Тип "С" - Міжнародна орієнтація - структура, в якій "домашні" відділення відокремлюються від міжнародних. В цьому випадку кожне з відділень продовжує свої повноваження подібної діяльності в міжнародній сфері, яку вдома виконує "домашнє" відділення. Відповідальність кожного з підрозділів пов'язується із продажем на іноземних ринках тих видів продукції, які закріплені за "домашнім" або ж міжнародним відділенням.

Тип "D" - Мультинаціональна орієнтація - структура, підрозділи якої утворюються за географічним підходом. Зарубіжні штаб-квартири несуть в цьому випадку повну відповідальність за всі дії компанії на певних географічних ринках.

Мал. 7-8. Організаційна структура корпорації "Дженерал Електрик".

Пояснення до мал. 7-8

а) Комітети Ради директорів GE (19 чол,)

• 3 питань загальної політики і стратегії

• Ревізійний (виключно зовнішні члени)

• Фінансовий

• 3 питань управління і заробітної плати (виключно зовнішні члени)

• Виробничий

• 3 оперативних питань

• 3 науки і техніки

б) Загальнокорпоративні відділи

• Інформаційного забезпечення

• Податкової політики і планування

• Юридичний

• Відносин з персоналом

• Відносин з урядом

• Відносин із споживачами

• Комерційний

• Виробничо-технічний

• Бухгалтерія

• Касових операцій

• Контролю

б) Функціональні відділення

• Постачання

• По видобутку і переробки нафти і газу

• Міжнародне

• Торгівельне та ліцензійне

• По збуту і маркетингу

• По наданню послуг

• Радіо- і телевізійна компанія

• Інформаційних послуг, та послуг в галузі зв'язку

• Фінансових послуг

в) Виробничі відділення

• Виробництво базової продукції

• Турбогенераторів

• Двигунів

• Транспортного устаткування

• Крупних електро-побутових приладів

• Електроосвітлювального устаткування

• Виробництво наукоємної продукції

• Засобів автоматизації

• Авіадвигунів

• Авіакосмічної техніки

• Медичного устаткування

• Нових матеріалів

7.3. Організаційна характеристика транснаціональних компаній

• Формалізація

• Спеціалізація

• Централізація

Посадове проектування

• Зміст роботи

• Методи роботи

• Зв'язки з іншими працівниками в організації

Організаційне проектування в компаніях різної орієнтації

ФАКТОРИОРГАНІЗАЦІЙНОГОПРОЕКТУВАННЯ ЕТНОЦЕНТРИЗМ ПОЛІЦЕНТРИЗМ ГЕОЦЕНТРИЗМ

СкладністьОрганізації Складна вдомашній країніі проста в філіях Різноманітна,незалежна Зростаючаскладність інезалежність

Повноваження,Прийняттярішень Вищі рівні штаб-квартири Нижні рівніштаб-квартири Співробітництвоміж штаб-квартирою іфіліями

Оцінка іконтроль Домашністандартизастосовуютьсядля оцінки осіб івиконання Залежить відмісцевості Знаходятьсястандарти, які єуніверсальними,локальнимиодночасно

Винагорода,покарання,стимули Високі в штаб-квартирі і низьків філіях Різноманітніваріанти: можутьбути високі чинизьківинагороди дляфілій Міжнародні чилокальнівинагородиуправляючих увідповідальностііз досягненнямивсесвітніх чилокальних цілей

Комунікації,інформаційніпотоки Великий обсягдо філій;замовлення,команди, поради Незначний обсягдо і від штаб-квартири;Малий обсяг міжфіліями Обидва напрямиміж штаб-квартирою іфіліями, а такожміж філіями;Управляючіфілій зучасникамиуправлінськоїкоманди

Укомплектування штатів,розвитокперсоналу Набір і розвитокперсоналудомашніх країндля заняттяключовихпозицій повсьому світу

Джерело: Doneliy I., Gibson I. Ivancevich I. Fundamentals of Management, Sixth Ed. - Homewood, Illinois, 1RWIN В., Inc, 1987, p.689.
загрузка...