загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА
Повернутись до змісту
- Сутність зовнішньоекономічних зв'язків
Зовнішньоекономічні зв'язки – це комплексна система різноманітних форм міжнародного співробітництва держав і їх суб'єктів в усіх галузях економіки. До суб'єктів держави відносяться носії прав і обов'язків, покладених на них державою. Це регіони, які знаходяться на самоврядуванні, господарюючі суб'єкти (господарські товариства, унітарні підприємства і ін.) і індивідуальні підприємці.
Як економічна категорія зовнішньоекономічні зв'язки являють собою систему економічних відношень, що виникають при русі усіх видів ресурсів між державами і економічними суб'єктами різних держав. Ці двосторонні відносини охоплюють усі сфери економічного життя держави і передусім його виробничу, торговельну, інвестиційну і фінансову діяльність.
- Функції зовнішньоекономічних зв'язків
Суттєвість зовнішньоекономічних зв'язків виявляється в їх функціях, до яких відносяться:
- організація і обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами і результатами праці в їх натуральному та вартісному виразі. Сутність цієї функції полягає в доведенні продуктів, що видобуваються в якості природних ресурсів, і продуктів, одержаних в процесі міжнародного розподілу праці, до конкретних споживачів через обмін продуктів і результатів праці в їх натуральній і вартісній формі. Організація обміну водночас передбачає і обслуговування цього обміну.
- міжнародне визнання споживчої вартості продуктів міжнародного розподілу праці. У процесі виконання даної функції відбувається завершення акту товарно-грошових відносин і закінчення обміну грошей на продукт міжнародного розподілу праці, в результаті чого споживча вартість, що укладається в цей продукт, одержує міжнародне визнання.
- організація міжнародного грошового обігу. Сутністю цієї функції є створення умов для безперервного руху грошей у процесі впровадження різноманітних міжнародних розрахунків.
Зовнішньоекономічні зв'язки виступають інструментом впливу на економічну систему держави, що здійснюється через механізм зовнішньоторговельної діяльності.
- Класифікація зовнішньоекономічних зв'язків
Під класифікацією зовнішньоекономічних зв'язків розуміється розподіл цих зв'язків на конкретні групи по певним ознакам. Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв'язків складається з їх видів і форм.
Вид зовнішньоекономічних зв'язків – це сукупність зв'язків, об'єднаних однією загальною ознакою (наприклад, напрямом товарного потоку) і структурною ознакою.
Класифікаційна ознака, пов'язана з напрямом товарного потоку, визначає рух товару (послуги, роботи) з однієї країни в іншу, тобто відображає вивіз товару з країни або ввіз товару в дану країну. По цій ознаці зовнішньоекономічні зв'язки діляться на експортні, пов'язані із продажем і вивозом товару, і імпортні, пов'язані з покупкою і ввозом товару.
Структурна ознака класифікації зовнішньоекономічний зв'язків визначає груповий склад зв'язків. Він пов'язаний зі сферою економічних інтересів і з основною метою зовнішньоторговельної діяльності держави. За структурною ознакою зовнішньоекономічні зв'язки поділяються на зовнішньоторговельні, фінансові, виробничі, інвестиційні.
Форма зв'язку – це засіб існування даного виду зв'язку, зовнішня проява (оформлення) суттєвості будь-якого конкретного зв'язку. До форм зовнішньоекономічних зв'язків відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзінг, лізинг і ін.


загрузка...