загрузка...
 
6.6. Умови контракту: строки поставки
Повернутись до змісту
Під строком поставки товару розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар покупцю чи з його доручення особі, що діє від його імені.
Кількість товару, зазначена в контракті, може бути поставлена одноразово чи вроздріб (партіями). При одноразовому постачанні встановлюється один термін постачання. При постачанні партіями в контракті вказуються проміжні терміни постачання.
Термін постачання в контракті може бути встановлений:
- визначенням календарного дня постачання;
- визначенням періоду, протягом якого повинно бути зроблено постачання (календарний місяць, квартал чи рік, час чи місяць кварталу, проміжок між визначеними датами). Якщо термін постачання позначається календарним місяцем, кварталом або роком додають слова ''протягом" чи "не пізніше". При періодичних постачаннях термін може позначатися словами "щомісяця", "щокварталу". У довгострокових контрактах звичайно встановлюються загальний термін дії контракту і проміжні терміни, що можуть бути визначені або відразу на весь термін дії угоди або наприкінці кожного календарного року на наступний рік. Встановлення терміну постачання шляхом визначення періоду є найбільш розповсюдженим у комерційних справах фірм;
- застосуванням прийнятих у торгівлі термінів, таких як "негайне постачання", "швидке постачання", "без затримки", "товар у наявності на місці", "зі складу". Ці терміни використовуються звичайно в тих випадках, коли між укладанням договору і його виконанням проходить невеликий термін. Це можливо, якщо в момент висновку контракту товар вже є у розпорядженні продавця (тобто наявний товар). Найбільш часто зустрічається термін "негайне постачання", що означає постачання протягом 14 днів після укладання угоди. Подібне визначення термінів постачання застосовується при укладанні контрактів на товарних біржах, міжнародних аукціонах, при продажу товарів зі складу;
- шляхом вказівки кількості днів, тижнів, місяців, рахунок яких починається з моменту здійснення однієї зі сторін (чи обома сторонами) передбаченого в контракті дії по виконанню обумовленого обов'язку. Іноді контрагенти взагалі не встановлюють точно терміну, після закінчення якого закінчується право постачання або прийняття товару, а визначають цей термін погодженими умовами. При цьому, якщо в контракті інакше не обумовлено, термін, протягом якого товар повинний бути поставлений відповідно до зазначених умов, визначається встановленими звичаями й практикою даної галузі торгівлі. І, нарешті, покупцю може бути надано право зажадати передачі йому товару в будь-який час протягом тривалого періоду (звичайно, кілька тижнів або навіть місяців) з попередженням продавця за кілька днів чи тижнів про своє бажання прийняти товар. Цей спосіб невигідний продавцю і вигідний покупцю, вимагає додаткових зусиль з боку продавця, і тому зустрічається в практиці торгівлі порівняно рідко. У контракті може бути передбачене право продавця поставити товар достроково. Якщо це право не обумовлено в контракті, дострокове постачання можливе тільки за згодою покупця. Звичайно, дострокове постачання припускає і дострокову оплату товару покупцем.


загрузка...