загрузка...
 
8.2. Поправки контрактної ціни
Повернутись до змісту
Остаточна ціна включає в себе безліч різноманітних поправок: на базисні умови поставки, на умови платежу, на кількість товару, на вторговування, по термінам угоди, на техніко-економічні параметри.
Поправка на базисні умови поставок (БУП) встановлюється шляхом обліку витрат на транспортування, страхування товару, витрат на оформлення митної документації. В практиці світової торгівлі найбільш розповсюдженими умовами поставки є ФОБ, СИФ, франко-завод, франко-межа й ін. Тому як умови постачання продукції, що містяться в конкурентних матеріалах, можуть розрізнятися, вони повинні бути призведені до порівняного виду. Імпортні ціни звичайно наводять до умов СИФ, експортні - до умов франко-завод або ФОБ. Поправка на БУП здійснюється на основі тарифних ставок за перевезення конкретного товару морським, залізничним, автомобільним видами транспорту, вартості страхування різноманітних видів вантажу. Як показує практика зовнішньої торгівлі, вартість фрахту й страхування при перевезенні продукції машинобудування не перевищує 10-15%.
Поправка на умови платежу застосовується при порівнянні готівкових умов розрахунків і умов надання кредиту. Під готівковими умовами розрахунків розуміють або платіж проти надання товаросупроводжуючих документів, або попередню оплату (аванс) у момент готовності товару до відвантаження. Якщо запропонована ціна передбачала готівкові умови платежу, а угода вчиняється з наданням кредиту, то поправка орієнтована на збільшення ціни. Розмір її у той же час залежить від терміну погашення кредиту, частки кредитованої частини в загальній сумі контракту, процентної ставки, що стягується.
Покупцю, що пропонує готівкові умови платежу, навпаки, зазвичай надається знижка. Найбільш вигідною для продавця є 100% передплата, при цьому встановлюється найбільша знижка.
Поправка по термінам застосовується у випадках значного тимчасового розриву між моментом укладення угоди й моментом її виконання. Вона враховує зміну цін на вихідні матеріали й сировину, динаміку зростання заробітної плати, індекс інфляції. Такого виду поправки розраховуються за допомогою зовнішньоторговельних індексів, а в ряді випадків орієнтуються на внутрішні оптові ціни, що публікуються офіційними статистичними відомствами зарубіжних країн і міжнародними економічними організаціями.
Поправка на кількість викликана тим, що продаж великої кількості товару призводить до зниження витрат на його виробництво й реалізацію. Тому при покупці великої кількості товару покупцю надається такого виду знижка.
Поправка на вторговування являє собою знижку з первісної ціни пропозиції. В каталозі, запитаннях і пропозиціях продавець звичайно завищує ціни; рівень цього завищення залежить від кон’юктури ринку, ділової репутації фірми й специфіки запропонованого товару.
Поправка на розбіжності у техніко-економічних параметрах використовується при порівнянні продукції різних виробників за технічним рівнем, комплектацією, якістю, характеру експлуатації і т.д. Для кожної групи товару поправки індивідуальні.


загрузка...