загрузка...
 
10.4. Особливості роботи у вільних економічних зонах.
Повернутись до змісту
1. ПкЕЕЗ «Сиваш».
Північнокримська експериментальна економічна зона «Сиваш» створена в 1996 р., термін функціонування – 5 років. Суб'єктами зони можуть стати підприємства, що реалізують інвестиційні проекти, затверджені Кабінетом Міністрів України. Вимог до мінімального розміру інвестицій не установлено.
Суб'єктам зони надаються пільги щодо сплати податку на прибуток (засобу, отримані за рахунок надання даної пільги направляються на реалізацію інвестиційних проектів), а також передбачене зменшення до 50% від діючої ставки оподатковування податку на додаткову вартість продукції, зробленої в границях зони.
2. Донецька область.
Метою створення в Донецькій області спеціальних економічних зон і впровадження на територіях пріоритетного розвитку (територіями оголошено 17 населених пунктів Донецької області) спеціального режиму інвестиційної діяльності є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць і працевлаштування працівників, що вивільняються в зв'язку із закриттям, реструктуризацією гірничодобувних і інших підприємств, упровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення постачань на внутрішній ринок високоякісних товарів і послуг, створення сучасної виробничої, транспортної і ринкової інфраструктури, ефективне використання природних ресурсів.
ВЕЗ «Азов» і «Донецьк» створені терміном на 60 років, а території пріоритетного розвитку – на 30 років. На територіях даних ВІЗ можуть розміщатися об'єкти виробничої і невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, житлові будинки і т.д. На територіях цих ВІЗ заборонений створення казино, гральних будинків і інших місць грального бізнесу.
Для того щоб одержати пільги по податку на прибуток на територіях пріоритетного розвитку, необхідно внести інвестицію в розмірі, еквівалентному 1 млн. доларів США. Для зон «Донецьк» і «Азов» такої вимоги не передбачено, ці зони мають статус спеціальної митної зони, що передбачає визначені особливості оподатковування при переміщенні через їхні границі товарів і предметів.
Податок на прибуток із суб'єктів зони «Донецьк» і «Азов» стягується в розмірі 20% від об'єкта оподатковування. На територіях пріоритетного розвитку суб'єкти звільняються на 3 роки від сплати податку на прибуток, отриманої від освоєння інвестицій ( на підставі окремого бухгалтерського і податкового обліку), а з четвертого по шостий рік сплачують податок по ставці 50%. Доходи нерезидентів походженням з ВІЗ обкладаються в розмірі 2/3 від ставки оподатковування (крім доходів від інвестицій у цінні папери, випущених за рішенням органа місцевого самоврядування). Дивіденди, що сплачуються суб'єктам зони пріоритетного розвитку інвестору, обкладають податком по ставці 10%.
Суб'єкти зони «Донецьк» і «Азов» не сплачують збори в інноваційний фонд і фонд соціального страхування. Суб'єкти територій пріоритетного розвитку звільняються від сплати у фонд соціального страхування до 2009 р. за умови створення нових чи підприємств перепрофілювання, реструктуризації, реконструкції, модернізації старих, якщо збережуть 50% средньоразрахункової чисельності працівників.
3. ВЕЗ «Закарпаття».
Спеціальна економічна зона «Закарпаття» створюється на 30 років. На території зони розміщаються підприємства, що здійснюють операції по обслуговуванню транзитних вантажів, їх збереженню, доробки, сортування, упакування, наданню транспортно-агентських і експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, що застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту і постачань на внутрішній ринок. Суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території зони, не можуть мати філій, відділень, інших відособлених підрозділів за межами зони. Забороняється створення казино, інших гральних будинків (місць) і гральний бізнес.
У зоні встановлений режим спеціальної митної зони. Податок на прибуток установлюється по ставці 20%. Доходи походженням із зони, одержувані нерезидентами, обкладаються в розмірі 2/3 від ставки оподатковування (крім доходів від інвестицій у цінні папери, що випущені за рішенням уповноваженого державного чи органа органа місцевого самоврядування).
4. ВЕЗ «Яворів».
Зона створена з перспективою діяльності на 30 років з метою залучення інвестицій для створення нових робочих місць і забезпечення працевлаштування працівників Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», що вивільняються в зв'язку зі скороченням виробництва, перепрофілювання вільних виробничих потужностей, рішення екологічних проблем у Яворівському районі шляхом створення умов для відновлення земель, порушених техногенним впливом гірничо-хімічного виробництва, активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг), постачань на внутрішній і зовнішні ринки високоякісної конкурентноздатної продукції (послуг), а також упровадження нових технологій, ринкових методів господарювання і розвитку інфраструктури зони, а також для розвитку експедиційно-складської, транспортно-сервісної і виробничої сфер на території автопорта «Краковець».
Суб'єктами ВЕЗ «Яворів» можуть бути винятково суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення й інші відособлені підрозділи, що розташовані і реалізують на території ВІЗ інвестиційні проекти кошторисною вартістю, еквівалентної не менш 500 тисяч доларів США (крім проектів технологічного парку, де вимоги до розміру інвестицій не передбачено), затверджені Яворівською районною державною адміністрацією і зареєстровані органом господарського розвитку і керування ВЕЗ «Яворів» як суб'єкти ВЕЗ.
Суб'єкти зони не вносять платежів в інноваційний фонд і фонд соціального страхування. Податок на прибуток у перші 5 років реалізації інвестиційних проектів не платиться, а в наступні роки – по ставці 50% від об'єкта оподатковування. Земельний податок у перші 3 роки також не вноситься, а в наступні роки роботи – по ставці 50%. Суб'єкти зони, що реалізують проекти на землях, порушених діяльністю державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка», від земельного податку звільнені взагалі. Звільнені від сплати мита і ПДВ операції по ввозі устаткування, оснащення, деталей і комплектуючих до них, що переміщаються на територію зони з метою реалізації інвестиційного проекту.
5. ВЕЗ «Славутич».
ВЕЗ створений на період до 1 січня 2010 р. з метою створення нових робочих місць для працевлаштування персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється в зв'язку з достроковим виведенням його блоків з експлуатації.
Існує визначена особливість твердження інвестиційних проектів у ВЕЗ «Славутич». Інвестиційний проект кошторисною вартістю в 5 млн. грн розглядає і затверджує адміністрація зони «Славутич» у встановленому їй порядку. Інвестиційний проект кошторисною вартістю від 5 до 10 млн. грн розглядає адміністрація зони, а потім разом з відповідним висновком проект представляється в Мінекономіки. Мінекономіки і Мінфін разом із притягнутими центральними органами виконавчої влади розглядають у місячний термін інвестиційний проект і у випадку визнання доцільним його реалізації затверджують інвестиційний проект. Інвестиційний проект кошторисною вартістю більш 10 млн. грн представляється адміністрацією зони «Славутич» на розгляд Мінекономіки. Мінекономіки і Мінфін разом із притягнутими центральними органами виконавчої влади розглядають у місячний термін інвестиційний проект і у випадку схвалення представляють його в Кабінет Міністрів України з проектом відповідного рішення.
Для одержання пільг по податку на прибуток і земельний податок розмір інвестицій повинний складати не менш 200 тис. доларів США. Суб'єкти зони звільняються від сплати податку на прибуток на перші 2 роки з моменту реєстрації, якщо средньооблікова чисельність вивільнених працівників Чорнобильської АЕС у складі підприємства не менше 50%, але не менш 10 чоловік і фонд оплати праці яких складає не менш 25% від суми витрат на заробітну плату. Наступні 3 роки податок на прибуток сплачується в розмірі 50%.
Доходи нерезидентів обкладаються в розмірі 2/3 ставки (крім інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням органів місцевого самоврядування). Не вносяться збори в інноваційний фонд і фонд соціального страхування. Податок на додаткову вартість і мито з товарів (крім підакцизних), що ввозяться для потреб власного виробництва, зв'язаного з реалізацією інвестиційного проекту не стягуються.
6. ВЕЗ «Курортполис Трускавець».
Зона створена на 20 років початок функціонування – 1 січня 2000 р. на території зони можуть проводитися усі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. Суб'єктом зони можна стати за умови внесення інвестицій у розмірі, еквівалентному 500 тис. доларів США.
Протягом перших 3-х років суб'єкти зони не сплачують податок на прибуток, а наступні 3 роки – у розмірі 50% від діючої ставки оподатковування. Плата за землю не вноситься протягом визначеного в інвестиційному проекті періоді освоєння земельної ділянки і вноситься в розмірі 50% у наступні 10 років. Податок на додаткову вартість і мито не стягуються при ввозі на територію зони зареєстрованих в Україні лікарських засобів, перелік яких визначається Кабміном, а також з устаткування, пристосувань, що комплектують до них, програмного забезпечення об'єктів інтелектуальної власності для потреб власного виробництва, зв'язаного з реалізацією інвестиційного проекту. Надання дозволів на спеціальне використання мінеральних вод у некурортній практиці здійснюється виконавчим комітетом Трускавецького міської ради на конкурсній основі.


загрузка...