загрузка...
 
11.1. Види зовнішньоекономічного ризику
Повернутись до змісту
Політичні ризики.
Виникають у результаті подій (війни, блокади, бойкоти, революції, націоналізація, ембарго, внутрішні безладдя, масові страйки і т.д.), що можуть перешкоджати імпортеру відіслати чи гроші експортеру відправити товар. Ці ризики не мають кредитно-фінансового характеру. Зміни уряду і зв'язані з ними політичні зміни можуть негативно позначитися на бажанні країни-боржника розрахуватися по своїй зовнішній заборгованості і її загальній кредитоспроможності.
Економічні ризики.
Виникають у тих випадках, коли втручання урядових органів або дії самого уряду чи перешкоджають ускладнюють своєчасне погашення заборгованості або зобов'язань. Далі представлені найбільш типові ризики цієї категорії.
Комерційні ризики.
Зв'язані з можливістю невиконання боржником прийнятих їм на себе зобов'язань. Питання «дефолта» (невиконання в термін платіжних зобов'язань) звичайно враховується при класифікації економічних чи ризиків так званих ризиків країн. Недостатнє знання експортером (кредитором) законів, правил і звичаїв іншої країни особливо небезпечно в разі потреби повернення боргу з країни-боржника.
Виробничі ризики.
Експортер може підпасти під ризик чи відкликання значної (кардинальні зміни) модифікації замовлення з боку імпортера, а імпортер – зштовхнутися з ризиком чи небажання технічної неможливості виконання контракту експортером.
Кредитні ризики.
Виникають у випадку, коли імпортер не бажає платити заздалегідь обговорену суму, а імпортер, що здійснив авансовий платіж, приймає на себе ризик того, що експортер чи не зможе не побажає повернути назад аванс у випадку невиконання контракту.
Валютні ризики.
Зв'язані з можливістю платежу в іноземних валютах, відмінних від грошової одиниці країни - експортера.
Ризик «дефолта».
Виконання перед закордонними кредиторами платіжних зобов'язань з боку уряду або державної організації, виражених в іноземній валюті.
Ризики перекладу (не перекладу валюти).
Виникають через несприятливі зміни у валютно-фінансовому положенні країни, що може з'явитися підставою для введення там додаткових валютних чи обмежень привести в жорсткості раніше прийнятого валютного регулювання. Таким чином, дана ситуація може стати причиною чи відмовлення не перекладу за кордон іноземної валюти в погашення термінової до оплати заборгованості, навіть незважаючи на бажання боржника виконати зобов'язання і можливість у встановлений термін розрахуватися зі своїми чи кредиторами повернути здійснений платіж.
Ризик не конвертованості.
Виникає тоді, коли боржник, по суті справи, цілком платоспроможний і вчасно вносить еквівалент у національній валюті як забезпечення перекладу засобів за кордон. Однак валютне положення країни на конкретний момент таке, що її центральний банк не має можливості виконати зазначений платіж через відсутність у нього поточних (оперативних) залишків у валютній касі.
Ризик мораторію на платежі за кордон.
Виникає, якщо уряд не в силах забезпечити своєчасне виконання своїх платіжний зобов'язань перед закордоном і на якийсь час як крайню міру припиняє всі платежі на користь іноземних кредиторів.
Фінансові ризики (ризики, зв'язані зі зміною валютних курсів).
Виникають через чи девальвацію ревальвації місцевої валюти стосовно валюти платежу (валюти експортера стосовно валюти імпортера).


загрузка...