загрузка...
 
РОЗДІЛ 7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ
Повернутись до змісту
Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:
• Нормативгю-правову основу укладення міжнародних договорів купівлі-продажу в Україні
• Особливості реєстрації, оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
• Застосовне право та форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
• Структуру зовнішньоекономічного договору (контракту)
• Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту)
• Додаткові умови здійснення зовнішньоекономічного договору (контракту)
• Зміст і обсяги відповідальності при невиконанні або неналежному виконанні партнерами своїх зобов'язань
• Санкції за порушення договору (контракту), умови звільнення від відповідальності, обставини форс-мажору
• Особливості набуття чинності зовнішньоекономічного договору (контракту)
У цьому розділі розглядаються
особливості укладення, оформлення та здійснення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у міжнародній практиці та в Україні, а також їх значення при здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків з іншими країнами міжнародного простору
У п.7.1 розглянуто особливості порядку оформлення, реєстрації та укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні, а також нормативно-правову основу їх здійснення та структурні особливості.
У п.7.2 обгрунтовано сучасні тенденції укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) як у міжнародній практиці, так і в Україні, а також детально розглянуто зміст кожного розділу договору з наведенням типових прикладів.


загрузка...