загрузка...
 
РОЗДІЛ 8. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Повернутись до змісту
Ознайомившись із цим розділом, ви дізнаєтесь про:
• Передумови розвитку в .Україні зовнішньоекономічної діяльності
• Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на державному, регіональному та на рівні підприємства
• Структурні особливості зовнішньоекономічної політики за сучасних умов становлення і розвитку досконалих ринкових відносин
• Напрямки удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в межах вітчизняних підприємств
• Відповідність українських підприємств структурним програмам поліпшення зовнішньоекономічної діяльності
У розділі розглянуто та обґрунтувано
напрямки удосконалення зовнішньо-
економічної діяльності на вітчизняних підприємствах, а також узагальнено передумови щодо їх застосування
У п.8.1 розглянуто класифікацію засад удосконалення політики входження України до системи світогосподарських відносин, узагальнено особливості розвитку вітчизняної економіки на зовнішньому ринку.
У п.8.2 зазначено перспективи зовнішньоекономічних відносин у характерних сферах діяльності вітчизняних підприємств.
У п.8.3 проаналізовано передумови входження України до системи світогосподарських відносин, запропоновано нову інтегральну концепцію розвитку вітчизняних підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вказано на перспективи розвитку взаємовідносин із новими зарубіжними партнерами.
У п.8.4 розглянуто регіональні особливості
трансформаційних перетворень у зовнішньоекономічній діяльності, запропоновано шляхи інтенсифікації останньої на певному ієрархічному рівні.
У п.8.5 містяться конкретні пропозиції щодо впровадження структурних перетворень зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.


загрузка...