загрузка...
 
3.6. Розрахунок природного освiтлення
Повернутись до змісту
Основною задачею свiтлотехнiчних розрахункiв є: при природному освiтленнi - визначення площі свiтлових прорізів; при штучному - потужностi електричної освiтлювальної установки.
Розрахунок природного освiтлення проводиться у два етапи.
На першому етапi здiйснюється попереднiй розрахунок площi свiтлових прорiзiв
Кз - коефiцiєнт запасу, залежить вiд концентрацiї пилу у примiщеннi, перiодичностi їх очищення;
Кбуд - коефiцiєнт, що враховує затінення вiкон протилежними будинками.
На другому етапi розрахунку при обраних свiтлових прорiзах визначають дiйсне значення КПО у рiзних точках примiщення з використанням графiчного методу по БНіП II-4-79.


загрузка...