загрузка...
 
5.4.2. Аналiз умов безпеки експлуатацiї тpифазних мереж
Повернутись до змісту
Для загального випадку.
Визначимо вираз для напруги дотику та струму, протiкаючого по тiлу людини, у випадку дотику його до одного з фазних проводiв трифазної мережі. Принципова електрична схема для загального випадку показана на рисунку 5.9.

Розкладемо несиметричні фазні напруги U1З, U2З, U3З на складовi частини вiдносно U1, U2, U3 і напруги зміщення нейтралі U0 (рис.5.10).
Підставляючи в отриманий вираз значення провідностей, можна визначити напругу дотику та струм для будь-якого режиму нейтралі.
Для трьохфазної чотирьохпроводної мережi з заземленою нейтpаллю
Hоpмальний pежим
В мережах з заземленою нейтраллю (див рис. 5.11) провідності фазних та нульових проводiв вiдносно землi малi порiвняно з Y0 тому їми можна знехтувати, тобто Y1 = Y2 = Y3= Yн= 0.
У цьому випадку загальний вираз спроститься та напруга дотику для трифазної мережi з заземленою нейтраллю запишеться у виглядi.
Струм, протiкаючий по тiлу людини, для даного випадку буде дорiвнювати
При дотику людини до трифазної мережi з заземленою нейтраллю вона оказується пiд фазовим значенням напруги;
для фазового значення напруги 220 В, струм, протiкаючий по тiлу людини, у декiлька разiв пеpевищує порогове фібріляційне значення.
Аваpійний режим.
Напруга дотику у мережi з заземленою нейтраллю (аварiйний випадок) залежно вiд Yo та Yзм мiняється вiд фазового до лiнiйного значення;
у реальних умовах опір Rзм та R0, завжди бiльше нуля, тому напруга дотику завжди менше лiнiйного, але бiльше фазового значення.
Нормальний режим.
Дана мережа характеризується вiдсутнiстю нульового проводу та заземлення нейтралі трансформатору, тому провідності Y0 = Yн = 0. При дотику людини до фазного проводу 2 (див. рис. 5.13, вона попадає пiд напругу дотику

Враховуючи, що Yіз = 1/Rіз, Yh = 1/Rh , вираз для напруги дотику набуде вигляду

Струм через людину

Струм, протiкаючий по тiлу людини, залежить вiд фазової напруги мережi, опору тiла людини та опору iзоляцiї мережi.
Зменшити силу струму Ih можна, збільшивши опір iзоляцiї лiнiї або тiла людини.
Аварiйний режим.
При замиканні фази 2 на землю (див. рис.5.14.) через малий опір Rзм провідності двох iнших фаз можна прийняти рiвними нулю (Y1=Y2=0).загрузка...