загрузка...
 
6.1. Виробництво
Повернутись до змісту
Життєдіяльність людини відрізняється широтою й різноманітністю дій, вчинків, проявів. Вона становить предмет дослідження різних наук — біології, історії, логіки, філософії та ін. Особливе місце посідає діяльність людей, спрямована на перетворення речовини природи для задоволення своїх матеріальних потреб — у їжі, одязі, житлі. Незаперечною істиною є твердження про те, що виробництво матеріальних благ — основа життя людини. Але в готовому вигляді людина не одержує матеріальні блага і тому мусить пристосовувати, видозмінювати речовину природи для своїх потреб. Цей вид занять людини називається господарською діяльністю, що досліджується економічними науками, і, насамперед, економічною теорією. Через те що людина, видозмінюючи речовину природи для своїх потреб, робить це не сама, а у взаємодії з іншими людьми, процес виробництва — це завжди процес суспільний. Навіть чисто лабораторний приклад — діяльність героя Даніеля Дефо, є некоректним, бо Робінзон Крузо, взаємодіючи з природою, використовував увесь досвід людства, у тому числі виробничий.
Процес виробництва у суспільстві здійснюється в системі розподілу праці, де кожна людина чи соціальна група спеціалізується на виконанні якогось одного виду діяльності, виробляючи обмежений набір продуктів. Для задоволення своїх потреб вона вступає у взаємовідносини з іншими людьми, обмінюючись з ними своєю діяльністю та її результатами, тобто виробленими продуктами і послугами.
Отже, діяльність людини виходить за межі лише виробничої. Вона включає й інші види. В економічній теорії прийнято розрізняти чотири стадії господарської діяльності — виробництво, розподіл, обмін і споживання. Варто зазначити, що слово «економіка» не завжди має ідентичний зміст. В одному випадку це поняття ототожнюється з виробничою діяльністю людини, в іншому — з ринковими відносинами, тобто відносинами обміну. Деякі дослідники вважають, що виробництво, засноване на насильстві, тобто на позаекономічному примусі, не виступає категорією економічною. Це твердження не є незаперечним. Альфред Маршалл вважав економічною таку працю, котра має на меті одержання корисного результату, незалежно від того, у яких конкретних умовах він реалізується. Іноді критерієм економічного називають проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів та можливості їхнього альтернативного використання. Манна небесна, хоч і обмежена, не має економічного аспекту, оскільки ні обміняти, ні відкласти її на користь іншого продукту не можна, — зауважує Лайонел Роббінс. «Нас вигнали з раю, ми позбавлені вічного життя і необмежених благ. Якщо ми щось вибираємо, ми змушені відмовитися від інших благ, від яких в інших умовах ми б не відмовились. Рідкість засобів — це універсальний засіб середовища мешкання людини».


загрузка...