загрузка...
 
8.2. Основні типи відтворення й економічного зростання
Повернутись до змісту
Розвиток суспільного виробництва в єдності його продуктивних сил та виробничих відносин включає просте і розширене відтворення. Відтворення — це той самий процес виробництва, але в постійному поновленні. За простого відтворення виробництво відновляється в незмінному масштабі (виробляється та сама продукція, у тих же обсягах і за допомогою тих же чинників виробництва), а при розширеному відтворенні — у зростаючих масштабах (зростає виробництво, змінюються чинники виробництва). Має місце економічне зростання. Під економічним зростанням мають на увазі кількісні й якісні зміни у виробництві, які виявляються в збільшенні його кінцевих результатів. На відміну від економічного зростання економічний розвиток виявляється в зміні міри економічного руху як єдності його кількісних і якісних характеристик. Зміни в конструкції електричних лампочок зробили дешевими їхнє виробництво й водночас подовжили термін їхньої служби. Для задоволення одних і тих же потреб необхідно менше витрат і менше продукції. Має зменшитися виробництво. Економічного зростання тут немає, але є економічний розвиток за рахунок удосконалення якісних параметрів виробленої продукції.
Розрізняють два основних типи економічного зростання: екстенсивне и інтенсивне.
Екстенсивне зростання досягається за рахунок кількісного збільшення чинників виробництва на колишній, технічній, кваліфікаційній та організаційній основі. Наприклад, працювала одна фабрика, побудували ще одну таку саму і збільшили виробництво вдвічі. Інтенсивний тип економічного зростання має місце в тому випадку, коли збільшення масштабів виробництва досягається за рахунок якісного удосконалення його чинників: засобів виробництва, робочої сили й їхнього використання. Так, виробництво продукції можна збільшити не за рахунок більшої кількості засобів виробництва та робочої сили, а за рахунок застосування досконалішої техніки, технології, кваліфікації працівників і т. ін.
Насправді екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання переплітаються і взаємодіють. Економічний розвиток — завжди певне поєднання екстенсивного й інтенсивного зростання. Збільшення виробництва досягається за рахунок зростання масштабів і за рахунок якісного удосконалення. У реальності бувають не чисті, а переважно інтенсивні чи екстенсивні типи економічного зростання.загрузка...