загрузка...
 
Передмова
Повернутись до змісту
Навчальна дисципліна «Фінансовий ринок» є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси» і має теоретико-прикладний характер.
Мета курсу «Фінансовий ринок» — розкриття теоретичних і практичних основ розвитку та функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.
Основні завдання курсу:
виявлення макроекономічної позиції фінансового ринку в системі економічних відносин;
розкриття взаємозв’язків між заощадженнями та інвестиціями на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;
обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів (цінних паперів), рух яких опосередковується взаємовідносинами між суб’єктами фінансового ринку;
обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;
виявлення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для забезпечення виконання ринком своїх функцій;
розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів.
Предметом курсу є фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини з купівлі-продажу фінансових фондів, що знаходять своє відображення в цінних паперах.
Посібник містить матеріали, призначені для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок», отже, може бути рекомендований не тільки студентам, а й пересічним читачам, що бажають засвоїти цю дисципліну.загрузка...