загрузка...
 
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Повернутись до змісту
Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок, ринок банківських позичок.
Суб’єкти відносин — учасники фінансового ринку: держава, емітенти, інвестори, фінансові посередники. Фінансові інструменти ринку — цінні папери, їх економічна та правова природа. Цінний папір — фінансова вимога. Цінний папір — носій майнових та інших прав інвестора. Процес сек’юритизації, його значення для фінансового ринку. Впровадження комп’ютеризованих рахунків дебіторів і кредиторів ринку. Електронні цінні папери.
Рівняння балансу руху фондів в економіці. Рух фінансових потоків в економіці. Звіт про рух фінансових фондів та їх використання. Матриця фінансових фондів. Заощадження та інвестиції. Постачальники заощаджень, використання заощаджень, інвестори.
Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків, переливу вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції. Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових потоків. Інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків. Вплив мережі INTERNET на процеси інтернаціоналізації та глобалізації. Єдина валюта в Європейському Союзі, її вплив на світовий фінансовий ринок. Формування нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в плановій та ринковій економіках, порівняльний аналіз, переваги та недоліки. Роль фінансового ринку в економіці.
Державне регулювання фінансового ринку, його причини, головні принципи, законодавчі основи.загрузка...