загрузка...
 
ТЕМА 12. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Повернутись до змісту
В економіці існують блага, які на перший погляд є вільно доступними, оскільки вони задовольняють певні потреби і є безплатними для населення. До таких благ відносяться так звані суспільні блага, і одне з них, це – економічна безпека. В багатьох випадках, проблеми, що пов’язані з суспільними благами, є суттєвою причиною для втручання держави в ринкову економіку. Проведення економічної політики та державного втручання щодо забезпечення суспільними благами необхідне перш за все для того, щоб компенсувати неефективність їх виробництва.
Економічна політика щодо забезпечення суспільними благами пов’язана з необхідністю вибору певних шляхів досягнення цілей в умовах обмежених можливостей. Дані обмеження є наслідком обмеженості ресурсів та інформації, доступу до них, а також наслідком дії ринкових механізмів вільної конкуренції й обмежень, що накладаються державними структурами. При цьому більшість суб'єктів економічної діяльності стикаються з необхідністю досягнення такого стану внутрішнього розвитку і взаємодії з зовнішнім середовищем, що могло б забезпечити можливість його функціонування і розвитку, як у короткостроковій, так і в тривалій перспективі.
У більшості випадків параметри такого стану визначаються на основі комплексного, детального аналізу сутності та основних характеристик економічної безпеки.


загрузка...