загрузка...
 
6.1. Катедр-соціалізм Німеччини. У пошуках третього шляху
Повернутись до змісту
Відомо, що для другої половини XIX століття однією з найгостріших політичних і економічних проблем є «робоче питання».
Робоче питання – дитина індустріальної технологічної революції, у якому К. Маркс бачив носія нової суспільної системи – соціалізму, більш високої соціальної формації. Раніше ми усвідомили, що революції 1848 року у Франції, Німеччині, Австрії наочно показали нежиттєздатність соціалістичних ідей, породжених на початку індустріальної революції (сенсімонізму, футуризму, луі-бланківщини та ін.). Але питання не було і не могло бути знятим з історичної арени. З'явилися партії, професійні союзи, преса, закони, ускладнилися соціальні інститути, моральність, змінилися місце і роль релігії, родини, діяльність держави. Особливо ці зміни охопили Німеччину, де після перемоги над Францією розвиток індустріалізму прискорилося за рахунок величезних контрибуцій від переможеної Франції, де пройшов процес об'єднання під егідою Пруссії під керуванням канцлера Бісмарка. Держава впливала на розвиток соціально-економічних процесів, оцінювалася політика створення найбільш сприятливих умов підвищення конкурентоспроможності німецьких виробів. Інвестувався розвиток залізничного і морського транспорту, будівництво каналів, підтримувалася стійкість національної валюти. У пошуках шляхів гармонізації інтересів підприємців і робітників існувало законодавство про соціальний захист праці, його професійних утворень. Робітничої клас Німеччини мав більш високу «якість життя», ніж англійський.
Природно, усі ці проблеми вирішувались й економістами Німеччини. Це були не тільки представники молодої історичної школи, але і професура німецьких університетів. Цей напрямок одержав назву «катедр-соціалізм» чи кафедрального соціалізму, головною тезою якого є пошук шляхів рішення проблеми: «Гармонія між власністю і працею». Катедр-соціалізм спираються на теоретичні посилки молодої історичної школи Німеччини і насамперед на її методи, та на вчення про роль права. «Насамперед розглянути ті історичні умови, якими керується національне життя взагалі, а потім вже приступити до систематизації господарських явищ» (Головній течія суча мої політичної економії. Історико-критичне дослідження доктора Моріца Мейера, СПБ, 1892, с. 324).
«Політична економія знаходиться в тісному зв'язку з існуючими формами людських спілкувань, закони керуючі, суть у той же час керівні норми для господарського життя» (с. 324).
Керівні норми затверджує, установлює держава. Якщо А. Сміт виходив з егоїзму індивіда і цим влаштовувалося невтручання держави в економічне життя, то цьому посиланню протиставили положення про те, що це тільки одна сторона, а є суспільство, комуна, асоціації, нація з її традиціями, звичаями, релігією, нормами відносин, що носять соціальний характер і які можуть зважуватися тільки державою чи муніципалітетами.
Вагнер пише: «Цей позитивний вплив держави на розподіл народного доходу потрібно вважати основним принципом усякої соціальної політики». «Хоча щодо ступеня його застосування прихильники нової соціально-політичної школи не прийшли до угоди», – підкреслює Мейєр (с. 345).
Німеччина другої половини XIX століття представляла іншу картину ніж у першій половині. Якщо в першій половині на політичній арені діяли дві сили: прихильники вільної торгівлі – політики фритредерства і прихильники протекціонізму, то в другій половині з'являється третя сила – соціал-демократія як політичне вираження інтересів робітничого класу. Його рішення представлене двома напрямками: представниками революційних дій К. Марксом і Лассалем і представниками ліберального напрямку – катедр-соціалістами, представниками «державного соціалізму». Як глумливо визначали сучасники місце катедр-соціалістів: «Лаври Лассаля і Маркса не дають спати німецьким професорам». Організаційно воно оформилося в 1872 році створенням «Суспільства соціальної політики». Представники державного соціалізму, і насамперед найбільше помічається фігура Вагнера, виходять з цієї організації. Хоча Вагнер дружив з Родбертусом, але його соціалістичних поглядів не розділяв.
Загальною платформою для них є місце і роль держави в економічному житті суспільства. Обидва напрямки за втручання держави в розподіл національного доходу, для встановлення гармонії власності і найманої праці, але різні шляхи і форми гармонії.
Так Брентано основну умову соціального прогресу бачив в існуючому економічному порядку, але при самостійності професійних союзів. Він негативно відноситься до державного соціалізму.
Одним із засновників державного соціалізму є Родбертус, якого Вагнер називає «Рікардо-соціалізмом». Якщо у Маркса економічна теорія і політичні дії нерозривні, то в Родбертуса «конституційний режим і національна єдність». Його знає канцлер Бісмарк і окремі положення його концепції одержують своє відображення в реформах Бісмарка. Він ворожий до катедр-соціалізму, називаючи їх «соціалістами цукрової водиці ». Основа концепції – суспільство є створенні! поділ праці організм, у якому добробут окремого індивіда залежить не від нього одного, але і від інших виробників. Задовольняються потреби нині в тих осіб у яких є гроші чи товари. А вони не в усіх. Ті, хто їх має потопають у розкоші і насолодах. Суспільство на думку Родбертуса повинне поставити на місце виробництва заради попиту, виробництво для задоволення суспільних потреб. Виробника цікавить прибутковість, яку потрібно замінити продуктивністю.
Як справедливо підкреслює Шарль Жид: поняття «соціальна потреба», продуктивність позбавлена змісту. Потреби індивідуальні. Особливе місце в Родбертуса займає сфера функціонуючого розподілу. По Родбертусу підприємці купують послугу праці, капіталу, землі і продають зроблені від їхнього співробітництва продукти. Різниця між продажною ціною і покриттям заробітної плати, прибутку і ренти і є прибуток. Прибуток виступає продуктом праці, але ручної праці (розум у Родбертуса є невичерпною силою, а ручна праця припускає витрати сили і часу). Він автор теорії «конституйованої цінності», що є результатом того, щоб зрівноважити її з кількістю, яка міститься в предметах праці. Він прихильник залізного закону заробітної плати, що є основою програми Лассаля. Формула розподілу Родбертуса: «Кожному продукт його праці. Тому потреби «соціальної держави» не наділені тим щастям чи нещастям, щоб їхні життєві функції виконувалися самі собою в силу природної необхідності. Вони історичний організм, що самостійно організується, самі повинні наділяти себе органами і видавати для себе закони; тому функції цих органів не виконуються самі собою, а держава повинна вільно регулювати, підтримувати і розвивати їх... замінити природну волю системою державного керівництва».
«Організована держава від однієї стадії еволюції до іншої представляє не тільки деякий найбільший і складний організм у який кожна спеціальна функція усе більш і більш зв'язується зі спеціальним для нього органом, але воно стає таким усе більш і більш гармонічним організмом у який безперервно змінюються органи ставляться в усе більшу залежність від центрального органу». Родбертус підкреслював, що розділяє економічну платформу соціал-демократів. Але саме в боротьбі із соціал-демократами ідеї органічного розуміння задач народного господарства і піддаються глибокій розробці професорами. «Сміт міг створити систему тільки для виникаючої промислової держави, а не для розвиненої, що досягли повної економічної і соціальної зрілості сучасної промислової держави, що працює за допомогою пару й електрики для задоволення всесвітнього ринку... Якщо в першій половині поточного сторіччя всі господарські прагнення направляються до однієї великої мети, до збільшення виробництва, то тепер очевидно, більшість прагне до справедливого розподілу результатів виробництва. Ми прийшли з чисто економічного факту в економічно-соціальний. При пануванні господарської волі, при капіталістичному і феодальному ладі господарства, при дивному просуванні й удосконаленні засобів пересування всесвітнього господарства, машинне виробництво повинне було досягти величезного розвитку і переважного значення в середовищі усього виробництва і збуту», – так оцінює ситуацію М. Мейєр (с. 326 – 327).
Професори, представники всіх політичних партій, відомі вожді робітників, великі підприємці, зібралися 6 і 7 жовтня 1872 року в Ейзенахі. Під впливом поглядів історичної школи відкинули соціально-політичні програми соціалістів і фритредерів і обрали важкий шлях для вирішення соціального питання – соціальну політику, прародительку соціально-орієнтованої економіки.
Конференція в Ейзенахі, прийняття нею програми – це знакова подія, що має особливе значення в економічній історії не тільки Німеччини, але і наднаціонального значення.
Народне господарство є соціальний організм, усякому кожне окреме господарство має свої власні бажання і засоби. але разом з тим функціонує і для цілого і залежить в розвитку від загального народногосподарського і соціального розвитку. Необхідною умовою взаємодії окремих членів і організмів у цілому є їхня гармонія. «Сучасна політична економія є наукою про зв'язані в один державно-народний господарський організм приватних господарств» (с. 336).
Для розвитку народного господарства як організму необхідно:
а) особистий і національний, що виражається в народності й історії;
б) правовий і політичний – це держава і правовий порядок;
в) природний – країна і її природні умови. У чому необхідність соціальної політики?
Класична англійська школа висуває як рушійну силу егоїзм. Але говорять представники третього шляху – він не може забезпечити старого чи немовля, він не змусить піклуватися про задоволення потреби прийдешніх поколінь, наукових інтересів, суспільного добробуту. Для задоволення таких потреб потрібні інші сили – соціальна політика держави. Він повинен зм'якшити, стримати приватні господарські прагнення й егоїзм, затвердити гармонію економічного життя і задоволення вищих суспільних потреб.загрузка...