загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту
Донедавна управління проектом вважалось мистецтвом, яке вимагало природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду та знань. Так було протягом багатьох віків. Однак розвиток цивілізації та науково-технічного прогресу потребував нової сфери діяльності, нової професії — професії проект-менеджера.
Управлінські функції з формування та раціонального використання капіталу підприємства повинні виконувати висококваліфіковані фахівці, які мають необхідні знання та навички ефективного управління проектами різних спрямувань.
Цей навчальний посібник є основами Управління проектами для студентів економічних спеціальностей. Вивчення курсу "Управління проектами" ґрунтується на знаннях студентами попередніх курсів, а саме: теорії управління, фінансового менеджменту, планування, проектного аналізу, системного аналізу та ін. Крім того, він передбачає знання студентами комп'ютерної техніки та широке використання ПЕОМ.
Метою даного посібника є надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методиці складання, планування та аналізу проектів. За допомогою цього посібника студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність. Після вивчення курсу студент повинен знати: теоретичні основи управління проектами, основні функції управління проектами, способи організації управління проектами та планування змісту проекту, джерела ресурсного забезпечення проекту, ризики, що виникають при управлінні проектами, системи контролю за виконанням проекту; вміти: планувати зміст проекту, контролювати хід виконання проекту, формувати команду проекту, користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Управління проектами". Він містить теоретичні, практичні завдання, ситуації та тести по темах для самоконтролю.
Розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються управлінням проектами.
Навчальний посібник підготовлено кандидатом економічних наук, доцентом кафедри економіки ЖДТУ Тарасюк Г. М., тему 5 та практичні завдання — у співавторстві з економістом Мілінчук О. В., тема 13 підготовлена магістром А. І. Сердюком.


загрузка...