загрузка...
 
Передмова
Повернутись до змісту
Підручник підготовлений згідно з програмою дисципліни "Розміщення продуктивних сил і економіка районів", яка є фундаментальною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Підручник складається із чотирьох розділів, у яких розглядаються теоретичні та методичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил і економіки районів; структура й розміщення галузевих комплексів; територіальна організація народного господарства; зовнішні економічні зв'язки України; характеристики економічних районів України.
Розміщення продуктивних сил подано як динамічний процес, тісно взаємозв'язаний з природними, економічними та соціальними умовами економічних районів та всієї країни, а також зумовлений особливостями територіального поділу праці, який склався історично.
У підручнику докладно розглядаються трудовий потенціал України, що є основним структурним елементом продуктивних сил, соціально-економічні проблеми її населення та рівень його життя. Висвітлюються роль України в міжнародному поділі праці, місце її економіки серед держав СНД і в світі, а також форми, структура й інтенсивність економічних зв'язків України із зарубіжними державами.
Підручник "Розміщення продуктивних сил України" видається вперше. Сподіваємося, що він допоможе студентам у поповненні знань, формуванні їх як економістів широкого профілю, що важливо в умовах переходу до ринкових відносин.
Картографічний матеріал виконав доцент Д. В. Ткач.
Цифрові дані підручника без посилань на дати подаються за 1985—1995 pp. з Статистичного щорічника України за 1995 рік (К., Техніка, 1996). При цьому студентам варто пам'ятати, що зниження показників розвитку економіки України в 1991—1995 pp. є результатом економічної кризи і вони аж ніяк не відображають реальних можливостей народного господарства країни.
Зауваження та відгуки на підручник просимо надсилати на адресу: 282004, Тернопіль, Львівська, 11, Тернопільська академія народного господарства, кафедра територіальної організації продуктивних сил та управління трудовими ресурсами.


загрузка...