загрузка...
 
1.6. Міське і сільське розселення України
Повернутись до змісту
Для характеристики розміщення населення використовують поняття "розселення". Розселення є міським і сільським. Основними чинниками розселення, в тому числі його інтенсивності і напрямів, є соціально-економічні (розвиток та розміщення продуктивних сил тощо), природні та демографічні.
Природні фактори позначаються на процесі розселення внаслідок територіальних відмінностей природного середовища (поверхні, клімату, гідрографічної мережі, корисних копалин, якості земельних ресурсів та ін.).
Територіальні особливості розселення, крім того, залежать від інтенсивності та напрямів постійних та маятникових переміщень населення.
Міське розселення. На території України чітко виділяється дія трьох чинників, що впливають на розміщення населення, в тому числі міського. Найважливішим є соціально-економічний чинник, тобто розміщення продуктивних сил, що впливає на виникнення міст і значний приплив сільського населення до них. Так, міське населення з 1913 до 1994 р. зросло у 5,2 раза, а сільське зменшилося в 1,7 раза. Тепер в Україні 445 міст та 909 селищ міського типу. Між цими двома видами міських поселень є істотна відмінність. Містом вважають населений пункт, який виконує промислові, транспортні, культурно-торгові та адміністративні функції, а населення складається переважно з робітників, службовців та їхніх сімей. Міста поділяють на економічні (промислові, транспортні, торгово-розподільні) та неекономічні (адміністративні, культурні, рекреаційні та ін.).
Найбільше міст зосереджено в Західній економічній зоні — 210 (47 % усіх міст України), проте в них проживає тільки 36,1 % міського населення країни. Навпаки, у Східній економічній зоні — 183 міста (41 % міст), проте в них проживає майже половина всіх городян (49,3 %). У Південній економічній зоні України зосереджено понад 11 % міст і 14 % міського населення держави.
Часто міста виконують якусь одну функцію, тому їх називають малофункціональними (монофункціональними). Проте найчастіше вони поліфункціональні.
Найгустіша мережа міст характерна для Донецької (51 місто), Луганської (37), Київської (25), Одеської та Харківської (відповідно 18 і 17) областей. Найменше їх у Миколаївській та Херсонській (по 9 у кожній), Рівненській, Закарпатській та Волинській (відповідно 10, 10, 11).
Крім того, більшість міських жителів проживає у так званих селищах міського типу. Це проміжна ланка поселень між містом і селом. Ці поселення розміщуються навколо промислових підприємств, залізничних вузлів, курортів чи санаторіїв і мають дві і більше тисяч мешканців, переважно робітників і службовців та членів їхніх сімей.
Селища міського типу поділяють на індустріальні, агропромислові, сільськогосподарські, несільськогосподарські та мішаного типу. В 1995 р. їх в країні було 907, або 67,2 % загальної кількості всіх міських поселень України, проте в них проживало тільки 13,2 % загальної кількості міського населення. В цілому селища міського типу поділяють на дрібні (від 2 до 10 тис. чол.) — усього 829 (91 % загальної кількості їх). Найбільше селищ міського типу зосереджено у Східній (446) та в Західній (327) економічних зонах. Найменше їх у Південній економічній зоні — 138.
Найпоширеніші селища міського типу — індустріальні, що характерно для Східної економічної зони, та мішаного типу (адміністративно-агропромислові) — в Західній економічній зоні; курортні ж найбільш характерні для Південної економічної зони, а також у регіоні, що прилягає до зони Українських Карпат.
В Україні виділяють такі групи міських поселень: малі (до 50 тис. чол.), середні (50 — 100 тис. чол.), великі (100—500 тис. чол.), дуже великі (500 — 1000 тис. чол.), міста-мільйонери (понад 1000 тис. осіб).
Найчисленніша група — це малі міста (куди належать і селища міського типу). Із загальної кількості міст (1356) на цю групу припадає 1247, тобто 92 %, проте в них проживає всього 31,3 % міського населення України. Відповідно — середніх міст 55 (11 % міського населення), великих — 40 і майже 25 % міських жителів, дуже великих — 6 міст, у них — 11 % мешканців. У п'ятьох містах-мільйонерах проживає 21,6 % міського населення (табл. 6). Таким чином, у великих, дуже великих і містах-мільйонерах проживає 57,7 % міського населення України.
До міст-мільйонерів належать міста Київ (2,6 млн. чол.), Харків (1,6 млн. чол.); понад 1 млн. чол. у містах Дніпропетровську, Донецьку, Одесі. Серед дуже великих Запоріжжя (900 тис. чол.), Львів (810 тис. чол.), Кривий Ріг (737 тис. чол.), Маріуполь (524 тис. чол.), Миколаїв (519 тис. чол.) і Луганськ (504 тис. чол.).
Малі та середні міста виконують, як правило, адміністративні та торгово-розподільні функції і є центрами областей та адміністративних районів України. У них часто зосереджуються переробні підприємства поблизу джерел сільськогосподарської сировини, родовищ корисних копалин. Ці міста використовують власну робочу силу і трудові ресурси навколишньої сільської місцевості.

Проте на Сході і Півдні України є ряд великих міст, які обслуговують потужну промисловість Донбасу та Подніпров'я, морський транспорт і курортно-рекреаційну галузь. Це — Горлівка, Єнакієве, Костянтинівка, Алчевськ, Макіївка, Севастополь, Сімферополь,
Керч, Євпаторія та ін. Саме ця група міст за 1989—1993 pp. зросла чисельно на 17,1 %, тоді як усе міське населення — лише на 2,5 %. У містах-мільйонерах фактично чисельність населення знизилася до рівня 1989 p., а у великих містах (100—500 тис. чол.) навіть зменшилася на 0,6 %.
Є частина міст, населення в яких зменшилося: Горлівка, Костянтинівка, Макіївка, Перевальськ, Сватове та ін., що пов'язано з деяким зниженням зайнятості населення у Східній економічній зоні внаслідок кризової ситуації у важкій індустрії.
Частка населення у селищах міського типу за період, що аналізується, теж зменшилася на 1,6 %. Крім позитивних (високий виробничий потенціал, можливість здобути освіту, отримати медичні, культурні, комунальні послуги тощо), великі міста мають і негативні характеристики: гострі транспортні, житлові проблеми, підвищений рівень забруднення навколишнього середовища, злочинність тощо.
Є пряма залежність між рівнем урбанізації та загальною густотою населення. Справді, в Україні виділяють кілька областей з високим рівнем міського населення: Донецька — 90 % міського населення, густота населення — 196,2 чол./км2; Дніпропетровська — відповідно 84 % та 120,8 чол./км2, Харківська — 79 % і 98,4 чол./км2, Львівська — 61 % і 126,7 чол./км2 та ін. Густота населення в цих та інших областях підвищена за рахунок міського населення.
В Україні виділяються окремі регіони — Полісся, Південь, де густота населення не перевищує 60 чол./км2, рівень урбанізації коливається від 48 % у Рівненській області до 61 % у Херсонській (див. картосхему на с 50).
Міське населення в Україні за 34 роки (1959—1993 pp.) зросло. Найбільше це характерно для Заходу і центральних областей, починаючи від Київської, уздовж Дніпра до Автономної Республіки Крим; у високоурбанізованих областях Сходу і Центру України міське населення зростало повільно. Швидка урбанізація характерна для Рівненської області, де міське населення зросло більше ніж у 3 рази.
Для України характерне таке утворення, як міські агломерації — їх 19. Це зосередження функціонально пов'язаних між собою міських поселень, що концентрують у собі потужний виробничий, культурний, освітній і торговий потенціал. Проте надмірна концентрація великих міських агломерацій породжує негативні явища через надмірну концентрацію промисловості, зменшуються рекреаційні зони.

І взагалі вільні території для озеленення та ін. Моноцентричні агломерації зумовлені значним виробничим та невиробничим потенціалом, транспортом. Це стосується міст Києва, Харкова, Одеси, Львова.
Біцентричні та поліцентричні міські агломерації характерні для районів інтенсивного розвитку сучасної важкої індустрії у Східному та Придніпровському економічних районах: Донецько-Макіївська, Дніпропетровсько-Дніїтродзержинська, Горлівсько-Єнакіївська та ін. У всіх 19 агломераціях проживає понад 16 млн. чол. міського населення країни. Проблемами розвитку і планування міст в Україні займається ряд науково-дослідних та проектних інститутів (у Києві) та їх філіалів в обласних центрах.
Функціонально виділяють столицю держави Київ — головний адміністративно-політичний, індустріальний, науковий і культурний центр. Крім того, є 24 міста — центри адміністративних одиниць, які відзначаються багатофункціональністю.
До багатогалузевих промислових центрів належать Кривий Ріг, Нікополь, Маріуполь, Горлівка, Макіївка та ін., одногалузевих — Торез, Шостка, Делятин тощо. Окремо виділяють транспортні центри: Здолбунів, Жмеринка, Фастів, Козятин та ін.
До невеликих міст, що виконують організаційно-господарські, промислово-переробні та культурно-освітні функції місцевого значення, відносять Жидачів, Коломию, Косів, Стрий, Кременець, Дубно, Острог, Славуту, Літин, Ніжин та ін.
Центрами рекреації та оздоровлення населення є такі міста, як Моршин, Хмільник, Трускавець, Євпаторія, Ялта та ін.
Середній вік міського населення в цілому майже на 5 років нижчий, ніж сільського, до того ж тут людей пенсійного віку менше на 10 %, ніж у сільській місцевості України.
Сільське розселення. Питання сільського розселення дуже актуальне на сучасному етапі розвитку територіальної організації суспільства. Чисельність сільського населення в Україні постійно зменшується. Так, якщо його частка в 1913 р. становила 81 % всього населення України, то в 1995 р. — тільки 32,0 %. Чисельність сільського населення за цей самий період зменшилася в 1,7 раза. Сільське населення переважає ще у Вінницькій (53 %), Закарпатській (61 %), Івано-Франкшській (56 %), Рівненській (52 %), Тернопільській (56 %), Чернівецькій (57 %) областях, тобто в західній частині України та на Поділлі, де промисловість розвивалася повільніше, ніж на сході нашої країни. Найменша частка сільського населення у Донецькій (10 %),' Луганській (14 %), Дніпропетровській (16 %), Харківській (21 %) областях та ін.
Сільське населення живе в селах, загальна кількість яких зменшується. За період 1961—1993 pp. кількість сіл скоротилася з 42 229 до 28 858, тобто майже в 1,5 раза. Половина сіл зосереджена у Західній економічній зоні — 51 %.
За кількістю жителів села поділяють на малі (до 500 осіб) — 57,7 %, середні (500—1000 осіб) — 22,4 % і великі (понад 1000 осіб) — 19,9 %. Переважна більшість сільського населення проживає у середніх і великих селах. Територіальні відмінності сільського розселення, зумовлені природними умовами, суспільно-економічними відмінностями та історичним минулим, мають свої особливості у різних природних зонах і районах України. Так, на Поліссі, де сільськогосподарські угіддя мозаїчні, села здебільшого невеликі за людністю, хоча є відмінність між Правобережним і Лівобережним Поліссям. У Лісостепу густота сільського населення висока і багато сільських поселень, розміщених поблизу одне від одного; у Степу — зріджена мережа сільських поселень, розміщених біля водотоків при незначній густоті сільського населення.
У районах Закарпаття та Прикарпаття — села великі. У Криму вони розміщені уздовж водотоків та на крутих гірських схилах.
Сільські поселення виконують функції сільськогосподарські і несільськогосподарські (біля промислових підприємств, транспортних вузлів, лісопромислових закладів та ін.).
Основна маса сільських поселень — це села першого типу. В них є умови для розвитку переробної промисловості, культурно-побутового, торгового та медичного обслуговування. У певний час соціально-економічні умови розвитку господарства зумовили таку форму розселення, як хутори, присілки і взагалі дисперсну (розсіяну) форму розселення, яку у 50-х роках XX ст. ліквідовували як неперспективну.
Планування сільських поселень в Україні групове, одновуличне, ланцюгове, регулярне, у вигляді присілків і хуторів. Села тісно пов'язані між собою різними виробничими, адміністративними, управлінськими, культурно-побутовими зв'язками, що зумовлює різні системи розселення. В Україні існує єдина система розселення, в основу якої покладено адміністративно-, виробничо- та культурно-побутові важелі з центру держави —Києва. Виділяють такі регіональні міжобласні системи розселення: Центральну, Західну, Північно-Східну і Південну, а іноді ще і Подільську.
Однак на території України є 24 обласні системи розселення. Це сукупність міських і сільських поселень, об'єднаних навколо обласних центрів і ними керованих.
Виділяються ще локальні системи в межах областей: міжрайонні, кущові та елементарні. Всі вони формуються навколо якогось центру на основі виробничих, трудових, культурно-побутових, адміністративних та родинних зв'язків.
На терені країни в системі сільського населення і розселення поширене таке негативне явище, як депопуляція, особливо в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Інакше кажучи, це зони, де смертність перевищує народжуваність, спостерігається природний регрес населення. Справді, починаючи з 1979 p., у сільській місцевості України кількість померлих перевищує кількість народжених. За 1979—1995 pp. чисельність сільського населення зменшилася на 2,8 млн. чол., або на 14,5 %. Все це свідчить про несприятливу демографічну ситуацію.
Барометром депопуляції, регресу на селі стала вся система сільського розселення. Приблизно половина малих сіл країни знелюднена. Деякі "теоретики" вважали це прогресивним явищем, оскільки так нібито ліквідували так звані неперспективні села, а все сільське населення концентрувалося у великих "опорних" поселеннях, прообразах універсальних, передових, "комуністичних" сіл. До чого це призвело? Передусім до абсолютної відсталості села, нестачі сучасного житла, комунальних послуг, мережі шкіл, медичних і культурних закладів.
Внаслідок цього виникла незворотна міграція у міста. В 1979— 1995 pp. щорічно мігрувало з села до міста майже 180 тис. чол. Відповідно за цей самий період зменшилася кількість сільських поселень — на 900 сіл, або на 3 % загальної кількості їх. Водночас знизилася середня людність сільських поселень — з 645 осіб у 1977 р. до 580 — у 1995 р.
Сільське розселення на сучасному етапі деградує (знелюднюється село). Слід зазначити і те, що в селах залишаються на постійне помешкання, як правило, люди старшого віку (28 %).
Сільське розселення України своєрідне у тій чи іншій місцевості. Це й зрозуміло, оскільки села перебувають у різних соціально-економічних та географічних умовах. Взагалі в Україні виділяють 26 класів сільського розселення. Найтиповіший регіон сільського розселення (за площею він становить трохи більше третини території країни — 38 %) — Східноукраїнський. У ньому низька щільність сільського населення — 21 чол./км2 і невелика людність сільських поселень — у середньому 423 особи. Він займає значну територію на Лівобережній Україні, аж до Автономної Республіки Крим і заходить на Правобережну в районі Київсько-Житомирського Полісся, а на півдні — до Одеської і Кіровоградської областей. У цьому регіоні є й великі сільські поселення, проте в цілому це регіон дрібного розселення, який потребує активних державних заходів щодо відтворення сільського розселення, збільшення чисельності сільського населення.
Другий за площею — Подільський регіон сільського розселення, що розміщується на Подільській височині (Хмельницька, Вінницька області), має середні показники розселення (густота сільського населення — 34 чол./км2 і людність сільських поселень в середньому 620 чол.). Села розміщуються в лісостеповій частині України уздовж численних річок і шосейних шляхів.
З Поділлям пов'язані ще два класи сільського розселення; Східноподільський та Західноподільський. Перший розміщений на сході Поділля і на Придніпровській височині. Тут вища густота сільського розселення (понад 41 чол./км2 і більше), людніші села (в середньому 869 чол.). Другий — Західноподільський, розміщений клином від Луцька — Гощі (Рівненська обл.) до Бара (Вінницька обл.). У ньому порівняно висока густота сільського населення (понад 48 чол./км2) і середні за чисельністю населення села (до 600 чол.).
Усі 26 класів сільського розселення можна об'єднати у такі групи:
Типовоукраїнська (Південно-Східний, Східноукраїнський, Центральноукраїнський, Подільський, Східноподільський) з невеликою або середньою густотою сільського населення (до 48 чол./км2) і невеликою або середньою людністю сільських поселень (420—870 чол.). Площа цих регіонів — майже 63 % території України.
Прикарпатська (Південно-Західноподільський, Стрийсько-Самбірський, Пустомитівський, Косівський) з високою густотою сільського населення (60 — 90 чол./км2), високою людністю сільських поселень (до 1000 чол.). Площа цих регіонів — всього 5,4 % території України.
Середньосільська (Дисперсний (Розсіяний), Кілійський, Черкаський, Надвірнянський, Бориспільський) з великою або середньою людністю сільських поселень (у середньому 1100—1240 чол.). Частка території України, зайнятої цими класами сільського розселення, становить 6,6 %.
Буковинсько-Закарпатська (Кіцманський, Іршавський, Хустський, Коломийський, Івано-Франківський, Новоселицький) становлять всього 4,1 % території і мають велику густоту сільського населення (70—112 чол./км2) та велику людність сільських поселень (1100—1900 чол.).
Великосільська (Ренійський, Кам'яно-Дніпровський, Белградський, Ізмаїльський) з порівняно невеликою середньою густотою сільського населення (20—45 чол./км2), але великими за чисельністю сільськими поселеннями (2000—2900 чол.).
Природно, що в кожній з цих груп сільського розселення має проводитися своєрідна державна політика щодо демографічної та розселенської ситуації, а тому кожній області, кожному регіону необхідна програма розвитку народонаселення на найближчі 10— 15 років з урахуванням сучасних тенденцій і процесів.
Розглянемо сільське розселення на прикладі Тернопільської області. Якщо не вжити раціональних заходів щодо відродження села, деструктивний процес занепаду може призвести до кризової ситуації, з якої вийти надзвичайно важко. Воно і так змінилося чисельно і якісно. У 1970 р. сільське населення становило 884,8 тис. чол., а в 1994 р. воно вже зменшилося на 214,0 тис. (на 24,0 %). Ще швидше цей процес відбувається в Монастириському, Зборівському і Теребовлянському районах. Якщо такими темпами зростатиме відплив сільського населення й надалі, то його чисельність у 2000 р. знизиться ще на 12 % і становитиме 600 тис. чол.
Викликає занепокоєння статево-вікова структура населення села. Річ у тім, що в сільській місцевості області проживає понад 30 % пенсіонерів. Якщо порівняти кількість пенсіонерів з кількістю тільки працездатного населення, то частка пенсіонерів становить 61 %. В області є села, де в основному проживають пенсіонери (від 80 до 90 %). Це зумовило низький природний приріст населення. Коефіцієнт народжуваності сільського населення становить 11,9 %0, смертність — 17,56, природний приріст — мінус 5,6 %0. Це вказує на процеси депопуляції, оскільки нормальне відтворення населення не може відшкодувати його природних втрат.
Слід додати і неповну зайнятість людей села протягом року; частина їх не працює в селі. Найбільше таких "мігрантів" зосереджено в центральній частині області.
В області налічується 946 сіл, різних за людністю, в тому числі з населенням до 300 чол., що становить 20,3 %. Це дрібні села й присілки, здебільшого сконцентровані на півночі області. Вони найбільш зазнали впливу депопуляції та деградації. Село у період колективізації та інших експериментальних процесів колонізаційної політики занепало, а значна постійна і маятникова міграції спричинили порушення статево-вікової рівноваги, збайдужіння селянина до рідної землі. Сільське населення до того старіє. Село не забезпечене фахівцями вищої кваліфікації, навіть кваліфікованими робітниками (механізаторами, будівельниками).
Не завжди задовольняє сільського жителя соціально-економічна та культурно-духовна інфраструктура. Якщо, наприклад, школами село забезпечене в цілому задовільно, то самі вони часто не відповідають своєму призначенню. Справді, в сільській місцевості області типових шкіл усього 45 % і в них навчається 60 % дітей. Решта дітей навчається в пристосованих приміщеннях, а часто взагалі у старих та аварійних. Нині в 71 селі області немає шкіл, хоч у багатьох з них близько ста і більше дітей шкільного віку. Таке саме становище з дошкільними закладами у сільській місцевості. Рівень забезпечення ними становить 65 %, крім того, в області є 120 сіл, в яких мешкають не менш як 25 дітей дошкільного віку, але в них немає дошкільних закладів. За таких умов значна частина жінок змушена залишати дітей на родичів похилого віку чи батьків, а іноді взагалі без догляду, що нерідко призводить до трагічних випадків.
Село не забезпечене повноцінними закладами охорони здоров'я, тут вдвоє менше лікарняних ліжок, ніж у середньому в Україні. Недостатня і мережа служби побуту (будинків побуту, комплексних приймальних пунктів тощо), що здебільшого розміщена в аварійних будинках. У 12 селах області немає продовольчих крамниць, у 56 селах з населенням понад 500 чол. — непродовольчих. Понад 80 сіл з населенням 1000 чоловік і більше не мають закладів громадського харчування.
В Україні село потребує додаткових можливостей для прискорення будівництва і впровадження в дію низки об'єктів сфери послуг, соціально-економічної інфраструктури, заходів, спрямованих на зменшення відпливу населення, закріплення молоді на селі, оптимізації маятникової міграції до міста, а саме:
приватизації землі, її роздержавлення і паювання різних колективних організацій та підприємств, здебільшого нерентабельних;
поліпшення умов сільськогосподарської праці за рахунок досягнень науково-технічного прогресу (комплексів сільськогосподарських машин, трудозберігаючих технологій тощо), істотного зменшення ручної праці;
розширення в сільськогосподарських районах будівельної індустрії, збільшення послуг для будівництва і ремонту житлових будівель;
збільшення обсягів будівництва водопровідних і газових мереж тощо.
Необхідно посилити увагу до соціально-культурного та побутового обслуговування населення, особливо децентралізації його у зонах і регіонах, що може позитивно вплинути на поліпшення демографічної ситуації: зменшення міграційних потоків сільського населення, збільшення у центральних великих опорних населених пунктах, де виникне так звана сільська переробна промисловість тощо.
Слід потурбуватися про збереження молодої сім'ї, підвищення міцності і стійкості шлюбу, створення умов для формування великих сімей, поліпшення здоров'я населення і подовження тривалості життя, охорону матері та дитини, зменшення міграційного відпливу сільського населення.
Усі проблеми можуть бути розв'язані певною мірою за умови приватизації землі і зміни виробничих відносин, які сприятимуть тому, що селянин стане господарем свого життя. Тоді і сільське розселення відродиться і зміцніє. За інших умов його спіткає доля Російського Нечорнозем'я, де сільське розселення знищила соціалістична система господарювання.
Отже, можна зробити такі висновки:
сільське розселення України зазнало змін через хибну аграрну політику і диференціацію сіл на перспективні й неперспективні, геноцид і депортації;
важкі умови життя та праці селянина, відсталість сфери послуг і побуту спонукали до масових виїздів, особливо молоді, не лише з села, а й за межі країни, що призвело до знелюднення українського села, його деградації, депопуляції, старіння населення і від'ємного сальдо в природному прирості.
Сільське розселення може якісно відродитися лише на основі докорінної зміни виробничих відносин на селі і приватизації землі.загрузка...