загрузка...
 
3.4.2. Постановка задачі на КЕОІ
Повернутись до змісту
Управління (відділи) Держкомстату України розробляють постановку задачі, у якій визначають форми звітності та склад показників, установлюють і описують взаємозв’язки показників задачі для формування на їх базі вихідних таблиць згідно з пунктами схеми постановки задачі для розроблення програмного забезпечення.
Відділи статистики ГМУС і розробники програмного забезпечення відповідно до своїх повноважень та обов’язків беруть участь у розроблення постановки задачі і є відповідальним виконавцем з розроблення, вдосконалення та експлуатації програмного забезпечення комплексів електронного оброблення статистичної інформації в органах державної статистики.
Постановка задачі включає такі розділи:
загальний розділ;
звіти і порядок збирання інформації;
вхідна інформація;
контроль і коригування вхідних документів;
вихідна інформація;
контроль вихідної інформації;
зберігання даних;
контрольний приклад;
додатки.
У загальному розділі зазначаються: найменування роботи; код роботи за Планом державних статистичних спостережень; рівень, для якого виконується розроблення КЕОІ, тип статистичної форми; тип і технічні характеристики ЕОМ для експлуатації КЕОІ; періодичність оброблення звітності; тривалість оброблення звітності; вид і спосіб передавання звітності; мова програмування.
У розділі «Звіти і порядок збирання інформації» наводяться: перелік і зміст вхідних форм; перелік і зміст вихідних форм; перелік і зміст інформації на магнітних носіях; додаткова інформація; нормативно-довідкова інформація; державні класифікатори; локальні довідники; бази даних; порядок збирання звітності та схеми її проходження.
У розділі «Вхідна інформація» наводяться: кількість вхідних звітів, які надходять за звітний період; перелік показників, які в окремих звітах можуть бути відсутніми; кількість показників; приблизна кількість документорядків; приблизний відсоток заповнення форм; максимальна значність показників; додаткова інформація, що стосується введення даних; організаційна структура і порядок введення інформації.
У розділі «Контроль і коригування вхідних документів» вказуються: використання контрольних сум; порядок проведення контролю; фрагментарний контроль; контроль завантаження реґіональних фрагментів; кодування повідомлень про помилки за типами контролю та встановлення ознак помилок. Основними видами контролю є: арифметичний, балансовий, логічний, контроль відповідності довідникам, контроль часу виконання, контроль звітів щодо подвійних записів. У цьому розділі описуються: взаємозв’язки між показниками кожної форми і показниками різних форм; допустимі значення відхилень показників звітного періоду порівняно з даними попереднього періоду; рекомендації щодо виправлення помилок, виявлених під час проведення контролю; правила коригування інформації.
Розділ «Вихідна інформація» містить: перелік і кількість одиниць вихідної інформації; опис таблиць; опис екранних форм; опис електронних повідомлень, їхньої мети та призначення; опис завантаження/вивантаження даних для передавання до інших КЕОІ. В описі таблиць вказуються: максимальна, мінімальна і середня кількість рядків у кожній вихідній таблиці; максимальна значність показників окремо по кожній графі; необхідність розподілу вихідних таблиць на сторінки і бажана кількість рядків на сторінці (екрані); послідовність операцій, виконуваних над показниками вхідних звітів з метою одержання показників зведених звітів, збірників, бюлетенів; вимоги до точності обчислень, перелік показників, які необхідно зберегти для подальших розрахунків; перелік показників статистичної інформації, що завантажуються в галузеві бази даних для подальшого використання в аналітичній та довідковій роботі Держкомстату України.
У розділі «Контроль вихідної інформації» наводяться: усі варіанти арифметичної та логічної ув’язки показників; показники, що можуть бути відсутніми або мати нульове значення, і дії, виконувані під час їх оброблення; рекомендації щодо виправлення помилкової інформації.
У розділі «Додатки» наводяться зразки протоколів контролю і макета вихідних таблиць.загрузка...