загрузка...
 
7.3. Технічне і програмне забезпечення оброблення матеріалів перепису населення
Повернутись до змісту
Програмно-технічний комплекс, що забезпечує оброблення матеріалів перепису населення, орієнтований на створення технологічних дільниць у складі діючих у системі державної статистики локальних обчислювальних мереж реґіонального та державного рівнів.
Для створення програмних комплексів з оброблення даних Всеукраїнського перепису населення застосовуються сертифіковані технічні та програмні засоби, що відповідають вимогам відкритих систем взаємодії.
Архітертура програмно-технічного комплексу побудована як з використанням мейнфремів, тобто комп’ютерів загального призначення (на центральному рівні), так і з використанням персональних ЕОМ, що працються за технологією клієнт-сервер.
Застосування комп’ютерів типу Маіnframe на центральному рівні дає змогу: продуктивно і надійно обробити обсяги матеріалів Всеукраїнського перепису населення; заощадити значні кошти при формуванні складу програмно-технічного комплексу центрального рівня; мати навчений персонал і системи підтримки.
Програмно-технічні комплекси державного та реґіональних рівнів забезпечують оброблення даних у терміни, визначені календарним планом, а також розповсюдження даних у необхідних і достатніх обсягах.
При створенні програмно-технічних комплексів використано IBM-сумісні робочі станції та сервери.
Програмно-технічний комплекс, що забезпечує оброблення матеріалів перепису населення, принципово не відрізняється від існуючого в інформаційній системи органів статистики.
Технічні засоби оброблення матеріалів Всеукраїнського перепису населення організаційно об’єднані в локальну мережу і включають:
пристрої оптичного зчитування інформації;
робочі станції для управління сканерами і розпізнавання інформації (від 3 до 17);
мережеві файл-сервери для збереження програмного та інформаційного забезпечення (1 на реґіон);
мережевий принтер (1—2 на реґіон);
робочі станції для контролю та коригування інформації переписних листів;
пристрої створення копій.
Розглянемо деякі технічні характеристики цих пристроїв. Пристрої оптичного зчитування мають швидкість введення від 60 сторінок на хвилину. Для роботи пристроїв використовується програмне забезпечення типу «Eyes & Hands» фірми Read Soft.
Робочі станції для управління пристроями оптичного зчитування інформації з переписних листів мають такі параметри: процесор не нижче Intel Pentium 3, 450 MГц; дисковий накопичувач 8,4 Гб.
Мережеві сервери для збереження програмного та інформаційного забезпечення, використовувані для оброблення матеріалів перепису населення, сумісні з програмно-технічними засобами локальної мережі реґіонального і державного рівнів Держкомстату. Конфігурація серверів така: центральний процесор Intel Pentium 3,500 МГ мін.; кеш-пам’ять другого рівня — 512 Кб; системна машина — PCI Fast Wide SCSI-2; дисковий накопичувач 5*9,1 Гб; оперативна пам’ять — 512 МБ; мережевий адаптер — 10 BASE-T Ethernet; пристрій цифрового запису на магнітну стрічку.
Мережевий принтер — це чорно-білий лазерний друкувальний пристрій, що забезпечує друк зі швидкістю 24 сторінки формату А4 на хвилину. Цикл робочого навантаження принтера становить 100 000 сторінок на місяць.
Робочі станції для контролю та коригування інформації переписних листів мають конфігурацію, сумісну з програмно-технічними засобами Держкомстату реґіонального та державного рівнів. Їхні параметри такі: центральний процесор — Intel Pentium 3,500 МГ мін.; кеш-пам’ять — 256 Кб; дисковий накопичувач — 10 Гб; оперативна пам’ять — 128 Мб; мережевий адаптер — 10 BASE-T Ethernet.
Пристрої створення копій, використовувані для розповсюдження, — це пристрої для записування та зчитування інформації на оптичні диски, магнітні стрічки й друкування інформації. Пристрої створення копій мають такі технічні характеристики: 32-швидкісні 5,25-дюймові CD-накопичувачі у стандарті ATAPI з можливістю підключення шини EIDE або SCSI; пристрої цифрового запису на магнітну стрічку 0,25 дюйма; 3,5-дюймові магнітно-оптичні пристрої; лазерні принтери формату А3—А4 зі швидкістю друкування не менше 24 сторінок формату А4 на хвилину, а також матричні принтери формату А3—А4.
На реґіональному рівні програмно-технічний комплекс оброблення даних перепису населення забезпечує:
завантаження до бази даних інформації, одержаної шляхом сканерного введення;
формування протоколу завантаження;
утворення архіву графічних зображень переписних листів;
отримання даних з архіву графічних зображень;
зручну систему навігації по даних перепису;
перегляд і друкування нормативно-довідкової інформації;
інтерактивне введення та коригування переписних листів;
суцільний та фрагментарний контроль переписних листів із формуванням протоколу;
формування довідок про склад бази даних, якість даних, стан проходження оброблення матеріалів перепису та іншої інформації для прийняття організаційних рішень під час опрацювання даних; формування зведених даних (вихідних таблиць);
проведення внутрішньотабличного, міжрозрізного та міжтабличного контролів вихідних таблиць із формуванням протоколу помилок;
повне та часткове друкування протоколів контролю;
систему підтримки реґламентованих запитів до бази даних;
систему копіювання та відновлення матеріалів перепису;
ведення та оновлення архівних копій;
формування територіальних файлів для передавання на державний рівень; відсилання відкоригованої інформації (фрагментів територіальних файлів) на державний рівень засобами електронного зв’язку;
завантаження реґіональних фрагментів центральної бази даних Всеукраїнського перепису населення;
друкування вихідних таблиць у необхідних розрізах та їх виведення на технічні носії;
систему підтримки адміністрування та розмежування прав доступу до даних перепису.
Програмно-технічний комплекс оброблення даних перепису для державного рівня виконує таке саме коло функцій, що й для реґіонального рівня, і додатково забезпечує:
ведення та коригування нормативно-довідкової інформації;
завантаження територіальних файлів до центральної бази даних Всеукраїнського перепису населення;
вивантаження реґіональних фрагментів центральної бази даних Всеукраїнського перепису населення;
формування інформації про перепис для керівних органів країни.
При обробленні матеріалів перепису населення на реґіональному та державному рівнях використовується таке програмне забезпечення: S-Designor, PowerBuilder, Optima ++, Sybase ++, Sybase SQL Serwer System 11, Sybase SQL Anywhere. Це програмне забезпечення працює під керуванням операційної системи MS Windows 95. На серверах установлено операційну систему MS Windows NT 4.0, яка керує роботою домену за протоколом TCP/IP.
Крім того, на центральному рівні на комп’ютерах типу Маіnframe застосовуються такі програмні засоби: системи керування базами даних Adabas 5.3, Natural 2.2, що працюють у середовищі операційної системи IBM MVS/XA.

загрузка...