загрузка...
 
Розділ 1. Передмова
Повернутись до змісту

У підручнику “Управління результативністю” наголос був зроблений на ролі керівника в забезпеченні здійснення організаційних і програмних цілей та завдань. Його основна думка полягала в тому, що орієнтований на результат керівник має зосередити увагу на ефективному управлінні ресурсами організації. У ньому особлива увага приділялася основним управлінським функціям — функціям планування, організації, кадрового забезпечення, управління, координації, звітування, бюджетування та оцінки (ПОКУКЗБО) — у їхньому зв’язку з “людськими ресурсами” організації.
У цьому підручнику акцент також зроблено на ролі керівника в забезпеченні досягнення організаційних і програмних цілей та виконання завдань, і його основна ідея така сама, як і в його попередника. Проте, хоча в цій книзі також йдеться про функції ПОКУКЗБО, контекст тут дещо інший: увага зосереджується на фінансових ресурсах організації. Застосування такого контексту не означає, що людським ресурсам організації не слід приділяти увагу або їх можна цінувати менше. Насправді в часи, коли ресурсів обмаль, орієнтованому на результат керівнику подеколи потрібно приділяти людським ресурсам навіть більше уваги, ніж фінансовим. По суті, кваліфікований керівник, якщо він орієнтований на результат, має завжди знаходити баланс між реаліями фінансових міркувань та реаліями питань, пов’язаних із людським фактором.
Пов’язуючи бюджетування з управлінськими функціями ПОКУКЗБО, цей підручник має на меті розширити знання та вміння орієнтованого на результат керівника таким чином, щоб вони склали єдине ціле задля підвищення ефективності. Бюджетування — це основа основ політичного процесу, оскільки державна політика без бюджету — це, можна сказати, риторична та блюзнірська банальність. По суті, майже всі рішення державної політики можна відобразити в бюджеті, і нехтувати його зв’язком з наданням послуг не годиться.
Саме слово “бюджет” походить від французького bougette (зменшувальне від bouge), що означає шкіряний мішок, але його застосування пов’язане з англійською традицією: коли в Палаті громад представляється бюджет правлячої партії, канцлер Скарбниці вносить до зали шкіряний мішок. Цей мішок символізує ресурси держави, які будуть використанні для досягнення поставлених нею цілей. Як в Англії, так і в Сполучених Штатах, під бюджетом прийнято розуміти систематизований план витрачання ресурсів.
У тому значенні, в якому традиційно вживається термін “бюджет”, під ним переважно розуміють просто фіскальний план. Однак бюджет нерідко є не лише фіскальним планом. Наприклад, можна бюджетувати кадрові посади, досягнення, політичні мандати, процедури та процеси. Інколи бюджет цілком слушно розглядають лише як план і засіб, який можна застосовувати як джерело інформації. Згідно з іншими поглядами, бюджет — це план, а коли він затверджується, то набирає сили закону. За деякими винятками бюджет — це план, у якому пропоновані видатки не перевищують наявних чи очікуваних ресурсів, тобто він є збалансованим.
Оскільки ресурси завжди обмежені, балансування ресурсів для досягнення організаційних цілей — не завжди є простим чи приємним завданням, але в управлінні результативністю це завдання є важливим, адже результативність бюджету можна використати щонайменше як критерій оцінки якості управління. Інколи керівник може легко впасти в оману через позірну точність цифр і тому може видатися, що управління результативністю можна звести до набору заздалегідь визначених, точних, механічних принципів керування людьми. Такий погляд дуже далекий від того, що відомо про людську поведінку, оскільки управління результативністю — це і наука, й мистецтво, і, хоча декому хотілося б, щоб було по-іншому, але практика бюджетування результативності також є і наукою, й мистецтвом. Необхідно пам’ятати, що виконання бюджету для досягнення державних цілей потребує ретельно продуманих зв’язків з людським фактором результативності. З погляду управління результативністю такий зв’язок найкраще можна представити у вигляді стратегічної ієрархії.


загрузка...