загрузка...
 
РОЗДІЛ IV: Прогноз доходів та видатків
Повернутись до змісту

Попередній розділ містив опис та обговорення низки різних бюджетних циклів. Обов’язковим елементом усіх цих циклів є фаза планування, якій притаманний ряд компонентів. У цьому розділі ми зосередимо увагу на одному з цих компонентів — прогнозуванні — як воно застосовується для визначення прогнозних обсягів доходів та видатків. Деякі з методів та ідей, що обговорюються в цьому розділі, стосуються також нефінансових сфер, які, однак, піддаються кількісному визначенню, наприклад, прогнозування попиту клієнтів на майбутнє (за умови наявності належної бази даних). На початку необхідно зрозуміти, що обґрунтований прогноз неможливо зробити, не приділивши увагу закономірностям, що мали місце в минулому, та вимогам конкретної методики прогнозування.
Прогнози бувають різними — від “бачення” стосовно умов людського існування до конкретних передбачень деяких специфічних подій у майбутньому. Прогнози можна робити за допомогою різних методів — від “інстинктивних” до експертних оцінок, а також оцінок на основі застосування найсучасніших статистичних та математичних моделей. В окремих випадках керівнику може видатися, що залучення строгих методів прогнозування в даному випадку буде непрактичним або не дуже доцільним. Наприклад, коли вимога здійснення прогнозу не ставиться, а треба просто збільшити обсяг коштів на ту чи іншу статтю порівняно з поточним роком на певний відсоток. Однак навіть у цьому випадку “певний відсоток” визначається за допомогою того чи іншого методу прогнозування. Для орієнтованих на результат керівників важливо розбиратися в прогнозуванні, щоб вони могли розуміти та оцінювати прогнози, які впливають на їхні дії. Кінець кінцем, прогнози є звичним елементом життя майже кожного.
Більшість із нас щодня цікавиться прогнозом погоди або результатів спортивних змагань чи виборів, а також гороскопом! Мало хто з нас замислюється над тим, на основі чого зроблено цей прогноз. Ще менший відсоток на цих питаннях розуміється. Є й такі, що в них не вірять! Більшість людей дивується з того, що майже всі прогнози, крім тих, обсяг можливих наслідків яких дуже обмежених, рідко бувають абсолютно правильними. У цьому розділі ми не будемо мати справу з прогнозуванням погоди, результатів спортивних змагань чи виборів, а розглянемо питання прогнозування доходів та видатків. Ми в ньому виходимо з того, що не можемо передрікати змін, які мають відбутися, і що цього не може зробити жодна надійна методика прогнозування, яка дає відтворювані результати, але, застосовуючи наявні інструменти, ми можемо аналізувати закономірності, що мають місце зараз, а відтак робити оцінки (або передбачення) майбутнього стану. Передбачення можуть бути дуже корисними для керівника при плануванні результативності в майбутньому. Як мінімум, такі передбачення показують та, “що буде, якщо…?” шляхом екстраполяції закономірностей, які спостерігаються зараз, на майбутній період часу. Порівнюючи передбачення з певним відносним чи абсолютним стандартом, керівник має змогу потім оцінити наслідки прогнозованих результатів.
Наслідки можуть бути коротко- або довготерміновими, але вони можуть дати важливу інформацію тим, хто приймає рішення, на всіх рівнях уряду. Для тих, хто приймає політичні рішення, що мають довготермінові наслідки, оцінка того, яким буде обсяг фінансів у майбутньому, має критично важливе значення, від неї залежить правильність цих політичних рішень. Регулярні прогнози дозволяють тим, хто приймає рішення, особливо керівникам, орієнтованим на результат, вживати необхідних заходів на виправлення становища, коли фінансові оцінки вказують на необхідність таких заходів. Керівники-практики, цілком очевидно, можуть використати ці передбачення при плануванні таких речей, як рівні обсягів роботи, попиту клієнтів та надання послуг. Як зазначає один видатний фінансовий керівник з місцевого органу влади в Техасі: “У кількох великих містах Техасу зниження цін на нафту та пов’язані з цим події дуже негативно позначилися на обсязі фінансових ресурсів… На щастя, місто Форт-Ворт зуміло зберегти фінансову стабільність усупереч нинішній економічній нестабільності в Техасі… Причин, які обумовили набагато кращий стан справ у місті Форт-Ворт порівняно з іншими техаськими містами, чимало. Найголовнішими серед них є диверсифікація місцевої економіки та фінансова і планова система міста. Одним із найважливіших компонентів системи фінансового управління є Довготерміновий фінансовий прогноз — документ, що складається щорічно з метою аналізу та прогнозування фінансового стану міста на п’ять років наперед (Boswell, Carpenter, 1986, p. 7).
Розробляючи, наприклад, бюджет штату на 1982-1984 рр., було враховано прогноз на 1982-1984 рр., зроблений у вересні 1981 року, згідно з яким передбачалося вагоме скорочення очікуваних доходів на дворіччя порівняно з попереднім прогнозом. Як наслідок, бюджет, який тоді розроблявся, треба було обмежити з урахуванням цього прогнозу. Окремі радники тоді твердили, що ця оцінка просто помилкова і що справи підуть вгору (аналогічні аргументи висувалися й пізніше). Як показав розвиток подій, бюджет було обмежено недостатнім чином: спад продовжувався і в наступних передбаченнях. Як наслідок, штатові довелося заморозити рівні зайнятості та скоротити плановані асигнування на початку бюджетного року в середньому на 5%. Проте без цих передбачень скорочення були б іще вагомішими і більшою мірою позначилися б на наданні бюджетних послуг в разі їх здійснення пізніше, протягом нового дворіччя.загрузка...