загрузка...
 
Вартість одиниці продукції
Повернутись до змісту

Калькуляція вартості одиниці продукції (питомих витрат) є чи не найдоцільнішим з методів визначення співвідношення витрат та доходів. Розрахунок вартості одиниці продукції простий: вхідний ресурс (інвестицію) необхідно розділити на показник продукту або обсяг робіт. Питомі витрати є відносним показником ефективності операційної діяльності. Щоб вартість одиниці продукції набула значення, її потрібно порівнювати з іншою аналогічною одиницею виміру та вартісними факторами (наприклад, за ту саму одиницю але у інший проміжок часу або в іншому місці). Вартість одиниці продукції можна порівнювати у розрізі секторів економіки (в певний термін) або в часовому вимірі (часовий ряд). В останньому випадку визначення вартості одиниці продукції для послуги може розглядатися керівником як операційний плановий показник. Потому для забезпечення досягнення поставленої мети можна відстежувати фактичну величину вартості одиниці продукції впродовж операційного періоду, орієнтуючись на цей плановий показник. При застосуванні показника вартості одиниці продукції у часовому ряді, зазвичай, зосереджується довкола фіксованих та змінних витрат. Це сприятиме зміцненню відповідальності підлеглих перед керівником за такі витрати. Для того, щоб упровадити обчислення вартості одиниці продукції, керівнику необхідно визначити відповідні вхідні ресурси та показники продукту або обсягів робіт для кожної одиниці послуг чи сукупності витрат, наприклад, програми. Однак, необхідно зазначити, що обчислення вартості одиниці продукції в умовах нестійкої економічної ситуації (за прискорених темпів інфляції чи дефляції або швидких коливань) без урахування показника дефляції (інфляції) ціни, може серйозно викривити порівняння вартості одиниці продукції на основі часових рядів.загрузка...