загрузка...
 
6.2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві
Повернутись до змісту
Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві, як і будь-якого іншого виробництва, полягають в обліку витрат на виробництво; готової сільськогосподарської продукції; реалізації сільськогосподарської продукції. Крім того, специфічністю бухгалтерського обліку в сільському господарстві є порядок обліку молодняку на вирощуванні та відгодівлі.
По дебету рахунка 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі” відображається надходження тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; збільшення ваги живої маси молодняку тварин; по кредиту – вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
При відображенні в бухгалтерському обліку надходження тварин на вирощування і відгодівлю слід керуватися положеннями ПБО 9 “Запаси”.
Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, що складається з таких фактичних витрат:
- сум, сплачуваних згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- сум ввізного мита;
- сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельних витрат за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Надходження на сільськогосподарське підприємство тварин на відгодівлю відповідно до Плану рахунків відображаються такими записами (таблиця 1):
Таблиця 1.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

У випадку наступної оплати
Оприбутковано молодняк тварин, закуплений у постачальників 211-631
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641-631
Відображено вартість доставки молодняку тварин стороннім автотранспортним підприємством 211-631
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641-631
Оплачено вартість отриманого молодняку тварин 631 311
Оплачено вартість наданих автотранспортних послуг 631 311

У випадку попередньої оплати
Перераховано передоплату постачальнику тварин 371 311
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641 644
Перераховано передоплату сторонньому автотранспортному підприємству 371 311
Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної) 641 644
Оприбутковано молодняк тварин, закуплених у постачальників 211 631
Включено до первісної вартості придбаного молодняку тварин вартість його транспортування 211 631
Списано суму ПДВ 644 631
Проведено зарахування заборгованостей 631 371

Постачальниками тварин, крім сторонніх підприємств, може бути населення. Надходження тварин на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарські підприємства від населення відображається обліку по дебету субрахунку 211 і кредиту субрахунку 685. У випадку прийняття від населення худоби для реалізації така операція в бухгалтерському обліку відображається по дебету субрахунку 218 і кредиту субрахунку 685.
Крім того, тварини можуть надходити на вирощування і відгодівлю на сільськогосподарське підприємство шляхом вибраковування їх з основного стада. В цьому випадку первісна вартість тварин списується з кредиту субрахунку 107 “Робоча і продуктивна худоба” до дебету субрахунку 211.
Накопичення витрат на відгодівлю тварин слід здійснювати на рахунку 23 субрахунок 232 “Тваринництво”.
Схема кореспонденції рахунків, що відображає операції з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби, має вигляд (таблиця 2):
Таблиця 2.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з відгодівлі тварин і оприбуткування приплоду худоби
Витрачено комбікорм для годування тварин 23 208
Нараховано заробітну плату працівникам тваринництва, зайнятим доглядом і обслуговуванням тварин 23 661
Нараховано на фонд оплати праці збори до соціальних фондів* 23 651, 652, 653
Нараховано знос основних засобів 23 131
Розподілено загальновиробничі витрати на виробництво 23 91
Оприбутковано отриманий приріст живої маси тварин на відгодівлі (за собівартістю) 211 23
Приплід тварин
Оприбутковано приплід молодняку продуктивної худоби 21 23
* Платники фіксованого сільськогосподарського податку згідно із Законом України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. № 320-ХІV, зі змінами і доповненнями, звільнені від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збору на обов'язкове соціальне страхування, в тому числі на випадок безробіття, в частині нарахувань на фонд оплати праці.
Вибуття тварин, що перебувають на відгодівлі та вирощуванні, може відбуватися у результаті:
- продажу тварин;
- переведення тварин до основного стада;
- виявлення нестачі та розкрадання тварин;
- падежу у зв’язку з епідемією і стихійним лихом.
Операції, пов'язані з вибуттям тварин, відображаються такими записами (таблиця 3):
Таблиця 3.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин
Переведено молодняк тварин до основного стада 155 21
Оприбутковано тварини, переведені до основного стада 107 155
Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі 361 701
Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ 701 641
Списано собівартість реалізованих тварин 901 21
Сформовано фінансовий результат:
- списано собівартість реалізованих тварин 791 901
- списано дохід від реалізації готової продукції 701 791
Отримано грошові кошти за реалізованих тварин 311 361
Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:
- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами” 947 21
Зараховано балансову вартість тварин на забалансовий рахунок 07 “Списані активи” одночасно зі списанням таких цінностей 072 —
Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно з Порядком № 116* 375 716
Списано із забалансового рахунка 07 “Списані активи” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу — 072


загрузка...