загрузка...
 
3.4 Відповідальні виконавці бюджетних програм
Повернутись до змісту
Здійснення видатків на основі бюджетних програм передбачає виділення конкретних виконавців програми, тобто тих, хто безпосередньо відповідає за виконання програми.
До 2002 року кошти з державного бюджету передбачалися за переліком відповідних функцій (відповідно до функцій держави). Таким чином, відповідальність за використання коштів державного бюджету, передбачених за цими функціями, покладалася на декілька головних розпорядників (відповідальних виконавців). Здійснення видатків бюджету за програмами передбачає, що відповідальність за виконання поставлених програмою цілей, завдань, а також показників результативності програм, повинна покладатися лише на одного відповідального виконавця для того, щоб у разі невідповідного виконання програми можна було проаналізувати кількісні та якісні фактори, які вплинули на відхилення від запланованих показників результативності, тобто з'ясувати, чому це сталося, та розробити і вжити відповідних заходів.
Починаючи з 2002 року, у Законі про Державний бюджет України бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами.
Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує виконання однієї або ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника і являється юридичною особою.
Відповідальними виконавцями можуть бути:
• головний розпорядник бюджетних коштів - за бюджетними програмами,
виконання яких забезпечується його апаратом;
• розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня та одержувачі коштів
державного бюджету, які виконують бюджетні програми у системі головного розпорядника.
Відповідального виконавця визначає головний розпорядник за погодженням з Міністерством фінансів України у процесі формування проекту державного бюджету на наступний рік.
У структурі коду бюджетної програми ознакою відповідального виконавця є четверта цифра коду. У системі головного розпорядника не може бути більше, ніж дев'ять відповідальних виконавців (коди від 1 до 9), включаючи апарат головного розпорядника, ознакою якого завжди є код 1.
У процесі формування державного бюджету є свої особливості: відповідальні виконавці в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.


загрузка...