загрузка...
 
1.Плата за послуги, що надаються бюджетними установами.
Повернутись до змісту
Цю групу утворюють надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Вони мають постійний характер і обов'язково плануються у бюджеті.
Ця група поділяється на такі підгрупи:
1.1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їхніми
функціональними повноваженнями (код 24121100).
Сюди входять кошти, що надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи.
1.2. Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/
або виробничої діяльності (код 24121200).
Сюди входять кошти, отримані бюджетними установами від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від використання праці спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо.
У разі створення для здійснення господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету.

Пояснення щодо груп власних надходжень та напрямів їх використання
1.3. Плата за оренду майна бюджетних установ (код 24121300).
Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено законом.
1.4. Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна
(код 24121400).
Сюди входять кошти, отримані бюджетними установами від реалізації необоротних активів крім будівель і споруд та інших матеріальних цінностей у тому числі списаних, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із чинним законодавством залишаються у розпорядженні установи.
Надходження перших двох підгруп плати за послуги (1.1 та 1.2), які можуть надаватися бюджетними установами, формуються згідно з переліками, встановленими Кабінетом Mіністрів України для відповідної галузі. Такі переліки мають бути сформовані відповідно до затверджених цією постановою груп, типів, напрямів використання власних надходжень та встановлювати конкретні напрями спрямування коштів, отриманих бюджетними установами за надання платних послуг. Відповідальними за формування переліків визначаються міністерства, що є провідними (визначають політику) у відповідній галузі.

загрузка...