загрузка...
 
6.1. Мета і принципи аналізу бюджетних запитів
Повернутись до змісту

Метою аналізу бюджетних програм є покращення процесу прийняття рішень та розподілу бюджетних ресурсів шляхом надання відповідної інформації щодо наслідків від здійснюваної політики та впровадження бюджетних програм. Після того, як керівники галузевого міністерства надсилають свої бюджетні запити до Міністерства фінансів, останнє здійснює ретельний аналіз бюджетних запитів, який сприяє:
• Більш ефективному розподілу бюджетних ресурсів та визначенню
необхідних змін політики. Оцінка бюджетних програм надає інформацію
щодо результатів або наслідків здійснюваної політики. Таким чином, це допома¬
гає суб'єктам прийняття рішень оцінити важливість бюджетних програм
та визначати, де потрібно робити зміни політики та/або здійснити перерозпо¬діл ресурсів між різними програмами.
• Покращенню управління програмою. Механізм зворотного зв'язку дає мож¬
ливість керівникам бюджетних програм засвоїти певні уроки, що зрештою
приведе до покращення управління цими програмами.
• Посиленню відповідальності. Оцінювання програм сприяє прозорості та
посиленню відповідальності за виконання програм шляхом визначення
бюджетної політики .
Існують певні керівні принципи, які обумовлюють ефективний аналіз бюджетних запитів.
Принцип 1. Бюджетний аналіз та прийняття рішень вимагають, з одного боку, пильної уваги до деталей, а з другого - здатність синтезувати деталі у більш загальні питання, на які необхідно звернути увагу вищих посадових осіб, що приймають відповідні рішення.
Принцип 2. Ніколи не буває достатньо коштів для задоволення усіх потреб головного розпорядника бюджетних коштів, оскільки бюджетні ресурси завжди обмежені. Таким чином, процес підготовки бюджету неминуче вимагає зробити складний вибір серед пропозицій, які потребують коштів бюджету.
Принцип 3. Прийняття бюджетних рішень на найвищому урядовому рівні - це, по суті, політичний процес. Тим не менше, високоякісний аналіз бюджету з часом, якщо й не відразу, неминуче відобразиться у більш реально обґрунтованих рішеннях. Більше того, ґрунтовний аналіз бюджетних запитів може зменшити шанси на прийняття деяких недоцільних рішень.


загрузка...