загрузка...
 
Принципи розміщення продуктивних сил
Повернутись до змісту
До принципів РПС відносяться свідома економічна політика, направлена на здійснення пізнаних закономірностей. Найважливіші принципи:
- принцип раціонального розміщення виробництва;
- принцип оптимальності розміщення виробництва;
- принцип збалансованості і пропорційності;
- принцип комплексного розміщення виробництва;
- принцип розміщення підприємств, згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва;
- принцип урахування міжнародного територіального поділу праці;
- принцип збереження економічної рівноваги;
- принцип обмеженого централізму.
Дотримання принципів РПС є основою регіональної політики. Регіональна політика – це сфера управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни у просторовому, регіональному аспектах. Регіональна політика характеризується наступними напрямами:
- співвідношення і взаємодія рушійних сил регіонального розвитку в державному, коопераційному, приватному та ін. секторах національної економіки;
- співвідношення державних і регіональних аспектів;
- зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;
- регіональні аспекти демографічної та економічної політики.
Мета регіональної політики – це забезпечення населенню гідних умов життя.
Її принципи:
- пріоритет інтересів регіону над інтересами галузей, відомств і т.д.;
- всебічне врахування передумов і факторів розміщення продуктивних сил;
- пріоритет ресурсозберігаючого підходу до РПС;
- потреба поступового зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів.


загрузка...