загрузка...
 
Аграрний сектор та регіональна економіка
Повернутись до змісту
Інтеграція аграрного сектора в ринок супроводжується формуванням кількісно та якісно нових продуктивних сил, трансформації структури виробництва, складу та зайнятості сільського населення. Вирішення проблеми ефективної регіональної політики щодо аграрного сектора вимагає нового методологічного підходу, де мають бути закладені наступні критерії:
- конкурентноздатне раціональне використання аграрного природно – ресурсного та виробничого потенціалу;
- максимально ефективне використання трудового потенціалу;
- ефективна фондовіддача;
- достатній соціально – психологічний ефект від ведення господарства;
- збалансованість попиту – пропозиціі на ринку;
- збільшення експортних можливостей регіону.
Під державний погляд доцільно віддати регіони з порушеною екологічною стабільністю земельної території.


загрузка...