загрузка...
 
Науково-технічний прогрес та науково-технічний потенціал
Повернутись до змісту
Основою НТП є оновлення економічного і соціального життя. НТП змінює підходи до РПС, створює можливості для розв’язання галузевих господарських проблем, для комплексного розвитку господарства.
Під впливом НТП з’являються нові фактори РПС, які залежать від територіально-економічної структури. При збільшенні факторів відбувається зміна їх значимості. Значно зросло значення сировинного фактора. Істотних змін зазнали транспортний та сировинний фактори. Велике значення має екологічний фактор. Сільськогосподарське виробництво значно відстає від промисловості за рівнем матеріально-технічної оснащеності. У розміщенні продуктивних сил перспективною є ідея створення науково-технічних парків і технополісів.
Енергетика займає визначальну роль у розвитку народного господарства. В природному середовищі немає універсального необмеженого джерела енергії, а відповідні джерела мають низку вад, зокрема низьку концентрацію на одиницю поверхні та непостійність у часі. Сонячна енергетика відноситься до легко відновлюваних джерел енергії. Основною ланкою СЕС є сонячні бактерії. Такі електростанції екологічно чисті, проте займають велику територію і матеріаломісткі. Геотермальна енергетика розвивається в країнах з достатніми запасами геотермальних ресурсів. Джерела геотермальної енергії є наступні:
родовища геотермальної сухої пари;
джерела вологої пари;
родовища геотермальної води;
сухі гарячі скельні породи, які знаходяться на глибині 2 км., їх запаси найбільші;
магма – це нагріті до 1300 С гірські породи.
Енергія, отримана при охолодженні 1 км природного масиву на 10 відповідає тепло відтвореній здатності 1 млн.т. нафти. Загальний зміст перших 10 км. земної кори становить трлн.т.у.п. питомі витрати на спорудження Неотес в США нижчі на 38%, як АЕС і на 50% нижчі, як традиційних вугільних ТЕС, а вартість електроенергії на 25-35% нижча проти інших видів електростанцій. Морські приливи і відливи відбуваються двічі на добу. Гольфстрім несе води у 50 разів більше як усі річки світу. Одержання палива з біомаси. Біогаз – це кінцевий продукт розкладу мікроорганізмами в анаеробних умовах. Вітер – це енергія сонця, яка перетворена в кінетичну енергію рухаючи повітряних мас.

Потужність сонячного випромінювання, яке перетворюється в енергію вітрових потоків, орієнтирно рівна ГВт. Нині будуються одиничні вітроагрегати потужністю 1000-10000кВт. Для будівництва ВЕС великих розмірів необхідна середньорічна швидкість вітру на стандартній висоті флюгера(10м.) має становити 6м/с. НТП, а на перспективу і всі галузі народного господарства, підпорядковані наступним принципам:
Все переробляється, використовується, нейтралізується, повертається у виробничий процес;
За його межі виходить лише товарна продукція, що користується попитом, а до природного середовища виводиться мінімальна кількість нейтральної до нього матеріальної маси.
В розвинутих країнах повторно ресурси використовуються в 60-95% випадках. Ресурсозбереження визначається економічними принципами. При повторному використанні сировинних ресурсів заощаджуються капітальні вкладення, знижуються витрати в галузях, які повторно переробляють сировину у порівнянні з галузями, які використовують природну сировину, використання відходів підвищує рентабельність та поліпшує показники ефективності галузей народного господарства, переробка відходів промисловості, комплексне використання природної сировини.
Основні напрями використання природних ресурсів:
? нетрадиційний спосіб окислення сірного ангідриду;
? видобування рідких і кольорових металів з відходів гальванічних виробництв;
? використання паливної зали і сплавів у будіндустрії;
? одержання сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів, міді з металобрухту при зниженні енерговитрат у 3-20 разів і зниження собівартості;
? переробка використаного поліетилену.
Відходи хімічної промисловості доцільно використовувати як сировину в інших галузях. Значний економіко-екологічний ефект отримується з використання твердих побутових відходів.загрузка...