загрузка...
 
Вугільна промисловість
Повернутись до змісту
Вугільна промисловість за обсягом видобутку палива у натуральному виразі є першою серед галузей ПЕК, де зосереджено більшість працівників та основних фондів паливної промисловості. Вугілля видобувають на 295 шахтах, з них 131 шахта з коксівним вугіллям. У 1995 році видобуток камяного вугілля разом з бурим склав 83,8 млн. тон. Основним районом видобутку камяного вугілля є Донецікий басейн.Основні ланки вуглевидобутку шахним способом є наступні:
шахта з комплексом наземних і підземних споруд, енергосиловим господарством;
вуглезбагачувальна фабрика;
транспортні комунікації;
водогосподарські споруди;
районні експертичні центри;
складське господарство;
підприємства та установи невиробничої сфери.
Вугільні шахти розташовані у центральній та північній частинах Донецької та південній частинах Луганської області.
У Львівсько – Волинському камяновугільному басейні добувають 14 млн. тон камяного вугля (має працювати 2 шахти з 15 діючих).
Дніпровський буровугільний басейн складається з 12 буровугільних районів, включає понад 100 родовищ Правобережжя України. Щорічно видобувають близько 4,0 – 4,5 млн. тон бурого вугля.
В інфраструктуру бурої промисловості входять великі механізовані вуглорозрізи, шахти, вуглебрикетні фабрики, допоміжні підприємства.


загрузка...