загрузка...
 
Хімічна промисловість. Розміщення хімічної промисловості
Повернутись до змісту
У хіміко – лісовий комплекс входять галузі народного господарства, які продукують сировину та конструкційні матеріали (хімічна та лісова промисловість).
Хіміко – лісовий комплекс забезпечує народне господарство матеріалами з потрібними наперед визначеними властивостями у кількості, яка потрібна.
Хімізація проявляється у використанні мінеральних добрив в АПК, впроваджені хімічних технологій у промисловості.
У структурі хімічної та нафтохімічної галузі виділяють наступні падгалузі:
Гірничо – хімічна;
Основна хімія;
Хімія огранічного синтезу;
Мікробіологічна;
Фармацевтична.
Територіальную організацію хімічної промисловості обумовлюють наступні фактори:
міжгалузеві, внутрішньогалузеві звязки;
широкий асортимент продукції;
використання великої кількості палива, енергії, води.
Сировинні ресурси є визначальними у розміщенні підприємств гірничо – хімічної промисловості. Впливає також фактор науково – технічного прогресу та утворення різноманітних відходів. Як матеріаломістка галузь хімічна промисловість використовує допоміжні матеріали.
Сировинна база хімічної промисловості включає корисні копалини, сільськогосподарську сировину, вторинні продукти промислової переробки, синтетичні хімічні матеріали, повітря, воду, що обумовлює спеціальний, економічний аналіз при обгрунтуванні виробу джерел сировини.
Склад сировинної бази України для хімічної промисловості є наступний:
родовища самородної сірки (Прикарпаття);
родовища калійних солей (Донбас, Закарпаття, Прикарпаття, Причорноморя, Крим);
запаси каоліну, вогнетривких глін, вапняків, доломітів, графіту, інших нерудних копалин;
вугілля, продукти коксового виробництва, горючі гази, нафта.
Спеціалізацію у хімічній промисловості доцільно здійснювати разом з кооперуванням.
Нафтопереробна промисловість зосереджена у місцях добування нафти та нафтопереробних заводах. Гумова промисловість представлена Дніпропетровським та Білоцерківським шинним заводами, Київським АТ “Київ – Рума” та ін. Фосфорні добрива виробляють на Вінницькому та Костантинівському заводах, Сумському ВО “Хімпром”, азотні – “Азот” у Черкасах і т. д., калійні – у ВО “Оріана” (Калуша) та Стебниківський завод.


загрузка...