загрузка...
 
Донецький економічний район
Повернутись до змісту
Донецький економічний район займає площу 53,2 тис. км2. або 8,8% території України з населенням 7887,0 тис. чол. Складається з Донецької та Луганської областей.
В межах району розміщений Український Донбас (високорозвинутий ТВК із специфікою добувних галузей промисловості та відновною обробною промисловістю). Характерними є значний ПРП та потужний виробничий потенціал.
Основним багатством надр Донецького економічного району є кам'яне вугілля (від довгополумяного до антрацитів). Пласти камяного вугілля малопотужні товщиною 40 - 70 см. Урайоні виявлено родовища природного газу у Червонокопівську, Славяносербську, Борівському, Співаківському, Кружилівському. Є 21 газоперспективна площа.
У басейні річок Кальміус і Торець (Донецька область) та Айдар і Деркул (Луганська облась) знайдено родовища бурих залізняків непромислового значення.
Донецький регіон має запаси наступних корисних копалин: кам'яної солі, вапняків, високоякісної крейди, вогнетривкі глини, цементного мергелю.
Кількість опадів - 500 - 600 мм., водні ресурси регіону не забезпечують потреб у водній промисловості, сільського господарства, населення.
На січень 1995 року розвідано 52 площі для будівництва нових шахт. Чисельність населення Донецького економічного району складає понад 8,2 млн. чол. (89,1% міського населення).
Працює 21 виробниче об'єднання з видобутку вугілля, які включають 214 шахт.
Електроенергію в основному виробляють ДРЕС (Вуглегірська, Словянська, Миронівська, Міусинська, Лисичанська та ряд інших).
У Маріуполі розміщені підприємства чорної металургії. Заводи кольорової металургії розміщені у Катянжинові - "Укрцинк", Микитові - ртутний комбінат, Артемівську - завод обробки кольорових металів, Торезьку - завод твердих сплавів та "Донецьквторкольормет".
Також у регіоні розміщені підприємства гірничохімічного комплексу та коксохімічне виробництво.
Машинобудівний комплекс регіону включає наступні підприємства:
ВО "Новокраматорський машинобудівний завод";
Горлівський машинобудівний завод;
Маріупольський завод важкого машинобудування;
ВО "Луганський тепловозобудівний завод";
Ряд інших.
Виділяють наступні промислові вузли:
Донецько - Макіївський (вугільна, металургійна, коксохімічна, машинобудівна, металообробна промисловість);
Горлівсько - Єнакієвський (вугільна, металургійна, машинобудівна, хімічна, енергетична галузі);
Краматорсько - Славянська (машинобудівна, металургійна, хімічна, енергетична, соляна, промисловість будівельних матеріалів);
Торезо - Снижнянський (вугільна, електротехнічна, легка, будівництво);
Красноармійсько - Маріупольський (чорна металургія, машинобудування, рибоконсервна промисловість);
Луганський (машинобудування, легка, харчова галузі);
Стаханово - Алчевський (вугільна, металургійна, машинобудівна);
Краснолуцько - Антрацитівський (вугільна, машинобудівна);
Свердловсько - Ровенківський та Краснодонський (вугільна).
Сільське господарство представлене зерновими культурами та тваринництвом (північна зона - розвинене зернове господарство, соняшник, молочно - мясне скотарство, свинарство, птахівництво; центрально - південна зона - приміська спеціалізація).
Регіон має 2487км. залізничних колій, довжина автошляхів - 13600 км., газо - нафтопроводи, продуктопроводи.
Екологічні проблеми: дефіцит чистої води, запиленість, загазованість, посухи, пилові бурі.


загрузка...