загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : Б
Повернутись до змісту
Багатоканальні маркетингові системи - системи, які створюють з метою повнішого охоплення ринку. Наприклад, певна фірма може реалізовувати частину власної продукції через мережу дистриб'юторів, які працюють із роздрібною торгівлею по всій економічній території, частину - через мережу власних фірмових магазинів, частину - через дрібногуртові магазини-склади.
Багатомірні методи досліджень - перш за все в дану категорію методів відносяться факторнй та кластерний аналіз. Вони використовуються для обгрунтування маркетингових рішень, в основі яких лежать багаточисельні взаємоповязані змінні. Наприклад, визначення об'єму продаж нового продукту в залежності від його технічного рівня, ціни, конкурентноздатності, витрат на рекламу тощо.
Бажання - конкретні форми, яких набувають потреби людини під впливом його загальної культури та індивідуальних особливостей.
Базисний аналіз - див. бенчмаркінг.
Банер - прямокутне графічне зображення в форматі gif чи jpg, яке несе інформацію рекламного характеру. Б. розміщується на web-сторінці і має гіперпосилання на сервер певної фірми.
Банк - кредитно-фінансова установа, що здійснює фінансове посередництво, залучаючи і нагромаджуючи вільні кошти юридичних і фізичних осіб.
Банк моделей - набір математичних моделей, які допомагають менеджерові з маркетингу прийняти найоптимальніші маркетингові рішення кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які відображають певну реальну систему.
Банкноти - банківські білети, грошові знаки, які випускаються в обіг центральним емісійним банком держави як засіб обігу і платежу. Б. - основний вид паперових грошей.
Банко - ціна або курс, за яким банк здійснює продаж або купівлю цінних паперів.
Баннер - див. біг борд.
Бартер - прямий товарообмін без урахування ціни. Наприклад, одна з відомих фірм поставила партію каучука чеської компанії в обмін на 9 000 м коврового покриття, яке обміняла на кредит для користування гостиничннми номерами, які були продані японській компанії за електронне обладнання, яке було поміняне на частину площі складських приміщень. Останньою угодою був обмін цісї площі на рекламний час, який був використаний компанією (приклад компанії SGD Internationl). Іншим прикладом може служити компанія Пепсі Ко, яка постачає Пепсі-Колу та пересувні піцерії в Росію в обмін на кораблі та горілку "Столична".
Бартерна угода - обмін безпосередньо товарами і послугами без участі грошей.
Басорама - рекламна панель з підсвічуванням, установлювана на даху автобуса.
Бажання-конкурентн бажання, як споживач може прагнути задовольнити.
Безготівкові розрахунки - платежі (розрахунки), які проводять без готівки, за допомогою чеків або шляхом переказу грошових сум на вимогу платника з його рахунку у даному банку на рахунок одержувача у цьому ж або іншому банку (кредитора).
Безробіття - явище, за якого частина населення країни не працює. Безробіття вважається надмірним, якщо працює мети ніж 96% робочої сили. Розрізняють такі види безробіття, як сезонне, фрикційне (втрата праці внаслідок зміни місця роботи або проживання), структурне, циклічне, технологічне.
Бенчмаркіиг (іноді бенчмаркетинг)
1. Дослідження технології, технологічних процесів і методів організації виробництва і збуту продукції на крайніх підприємствах партнерів і конкурентів з метою підвищення ефективності власної фірми.
2. Метод аналізу переваги й оцінки конкурентних переваг партнерів і конкурентів однотипної чи суміжної галузі з метою вивчення і використання кращого (принцип -від кращого до кращого).
Біг-борд (баннер) - щитова реклама великих розмірів, переважно розміщується в густонаселених мікрорайонах чи в центрі міста. Б.б. бувають таких розмірів: 3x4 м, 3x6 м, 4х 10 м. Кожен б.б. у центральній частині міста з населенням понад 1 млн. жителів має фантастичну результативність —80 тис. контактів щодня.
Бізнес - будь-яка організована законом діяльність, спрямована на отримання прибутку.
Бізнес-інкубатор - сприятливе середовище, зовнішня оболонка, що захищає новачків, менеджерів-початківців, які не мають "стартової" матеріальної бази для організації бізнесу. У б.і. є все необхідне для прилучення до бізнесу і ділового співробітництва (виробничі приміщення; устаткування; обчислювальна техніка; засоби телекомунікацій; широкі можливості їхньої пільгової оренди. У б.і. молодим бізнесменам пропонується організувати госпрозрахункове підприємство, щоб в умовах економічної свободи дій, при фінансовій підтримці б.і. і сприянні його кваліфікованих кураторів освоїти конкретну справа, стати менеджерами у вже діючих структурах.
Бізнесмен - ділова людина, особа, що діє в процесі організації, виробництва, розподілу і реалізації товарів і послуг репродуктивне, без новаторства, без ініціативи в розвитку інноваційних процесів, що здійснює чи організовує щорічно виробництво, збут, розподіл того самого товару, у рамках апробованих технологій, норм і правил для задоволення сформованих потреб.
Біржа (від лат. гаманець) - організована форма оптової торгівці цінними паперами, іноземною валютою, золотом, нерухомістю, промисловими товарами; місце, де укладаються угоди купівлі-продаж, в т.ч. робочої сили.
Біржа праці - підприємство, яке виступає посередником між робітником і підприємцем при укладанні угоди купівлі-продажі робочої сили.
Біржі товарні - постійно діючі ринки масових токарів, однорідних по якості, продаваних партіями строго визначеної кількості по стандартних якісних показниках, причому ці партії невідособлені і вільно замінні.
Біржі фондові - постійно діючий і керований ринок, на якому продаються і купуються цінні папери (акції, облігації). Курс цінних паперів залежить від попиту та пропозиції, на які у свою чергу впливає розмір виплачуваного по цінних паперах доходу (дивіденду чи відсотка).
Біржі валютні - підприємства, в яких здійснюються операції купівлі-продажу іноземної валюти і формуються курси валют (валютні котирування) на основі фактичного співвідношення попиту і пропозиції.
Бірки - носії маркування, які причіплюються або додаються до товару. У них міститься мінімальна інформація та немає рисунків. Б. мають меншу інформативність, ніж ярлики. Вони інформують про товарну марку, назву виробника, цін товару. Ярлики вміщують адресу виробника, інформацію про гатунок виробу, дату випуску, деякі ідентифікаційні дані.
Бойкот - припинення будь-яких (ділових, особистісних) відносин на знак протесту.
Боніфікація -
1. Надбавка до ціни товару, якість якою перепитує передбачену договором, стандартом.
2. Повернення податків, утриманих з експортованих товарів з метою підвищення їхньої конкурентноздатності.
Бонус - знижка, яка налається за результатами річного обороту.
Брандмауер - носій зовнішньої реклами, який мас величезну рекламну площу (до 20()м" і навіть більше).
Брифінг - коротка нарада представників засобів масової інформації, на якій подається погоджена сторонами-учасниками переговорів, засідань, конференцій інформація про їх хід. погляди сторін тощо.
Бренд - поняття, набагато ширше під поняття торгова марка, з якою часто путають поняття бренд. Торгова марка - поняття юридичне, офіційне, в той час як бренд існує тільки в головах споживачів. Поняття бренду більш широке, оскільки в нього ще додатково входять: сам товар чи послуга з усіма його характеристиками, набір характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються споживачем чи приписується ним товару (імідж товару), а також обіцяння якихось переваг, дані автором бренду споживачам - тобто та суть, яку вкладають в нього самі автори.
Брендинг - галузь системи маркетингових комунікацій, що займається розробкою фірмового стилю, його елементів, формування унікального іміджу фірми, що відрізняє її від конкурентів.
Бродсайдн - рекламні поштові відправлення особливо великого розміру, їх яскраво оформлено та призначено для рекламування одного найменування товару підвищеного попиту.
Брокер - посередник між покупцями і продавцями, що допомагає їм домовитися в здійсненні купівлі-продажу товару чи послуги. Брокеру платить той, хто залучив його. Брокер не тримає товарних запасів, не приймає участі у фінансуванні угод, не приймає на себе ніякого ризику. У маркетингу брокер - це одна з ланок каналу розподілу.
Брокерська фірма - підприємство, яке надає посередницькі послуги державним та комерційним структурам, спільним підприємствам, фізичним особам в придбанні, продажі та обміні товарів.
Брутто -
1. Валовий дохід без вирахування витрат.
2. Маса товару з упаковкою.
Бум - короткочасне піднесення промисловості і торгівлі (переважно спекулятивне, недовготривале).
Бюджет - розпис, кошторис грошових доходів і витрат держави, міста, підприємства, які вони передбачають одержати і витратити в майбутньому, як правило, в наступному році. Якщо підсумок витратної частини перевищує підсумок доходів, то баланс зведений з дефіцитом. Перевищення доходів над видатками утворює позитивний залишок (позитивний баланс).
Бюджет маркетингу - фінансовий план маркетингу, система показників, розділ плану маркетингу підприємства, у якому в деталізованій формі (по елементах комплексу маркетингу чи по заходах маркетингу) наведені величини витрат, доходів і прибутку від (для) здійснення маркетингової діяльності фірми. Планування бюджету маркетингу може грунтуватися на цільовому прибутку чи виходячи з оптимізації прибутку.


загрузка...